Od dnia 19.09.2018 roku mamy zaszczyt powitać Generała Mirosława Schosslera w strukturach Rady Nadzorczej Lampart Group S.A.

21/09/2018

11:13

Lampart Group S.A.

Niezmiernie miło jest nam poinformować, iż od dnia 19.09.2018 roku mamy zaszczyt powitać Generała Mirosława Schosslera w strukturach Rady Nadzorczej Lampart Group S.A.Generał Schossler służył w Policji od 1991 roku. Jego kariera zawodowa była związana w większości z walką z przestępczością kryminalną i gospodarczą. Zdobywając doświadczenie w tym obszarze oraz uzyskując wybitne wyniki w służbie jego karierę zwieńczyło piastowanie stanowiska Zastępcy Komendanta Głównego Policji, odpowiedzialnego za całkowity nadzór Pionu Kryminalnego Polskiej Policji.Był inicjatorem oraz współtwórcą wielu nowoczesnych rozwiązań strategicznych, w tym również tych, które dały Polsce możliwość funkcjonowania w sieci Europejskich Służb Policyjnych oraz tych związanych z wprowadzeniem nowoczesnego systemu SIS II (System Informacji Schengen), dzięki któremu Polska mogła swobodnie otworzyć granice. W 2012 roku był odpowiedzialny za zabezpieczenie piłkarskich Mistrzostw Europy 2012 (EURO2012 Polska-Ukraina), w obszarze przeciwdziałania przestępczości kryminalnej.

Generał Schossler zakończył swoją karierę w strukturach Policji jako pełniący obowiązki Komendanta Głównego Policji, aby po blisko 25 latach gromadzenia bezcennego doświadczenia na najwyższych stanowiskach kierowniczych, wspierać Lampart Group S.A. w zakresie nadzoru i dowództwa nad operacjami, w tym specjalnymi, co inspiruje nas do ciągłego stawiania czoła nowym wyzwaniom.

Biuro Lampart Group S.A.

WIĘCEJ ARTYKUŁÓW

SPRAWDŹ NAJNOWSZE WPISY