Materiały dowodowe zgromadzone w sprawie brutalnego uśmiercania nadbałtyckich fok pozwalają na precyzyjne określenie sprawców.

08/10/2018

14:32

Lampart Group S.A.

Wszystkie materiały dowodowe zostały już przekazane odpowiednim organom do skutecznego przeprocesowania i uruchomienia konkretnych zatrzymań.W dniu 08.06.2018, na prośbę anonimowych osób rozpoczęliśmy czynności zmierzające do ustalenia okoliczności serii uśmierceń fok nad Bałtykiem. Ze względu na klasyfikację sprawy jako istotna społecznie, czynności zostały przez nas dofinansowane. Do realizacji powołany został ten sam zespół specjalny (LAMPART INTERSOC), który jakiś czas temu - w ramach warszawskiej delegatury - doprowadził w ciągu 48 godzin do zatrzymania Bartosza D., poszukiwanego przez wiele miesięcy przez Policję w sprawie brutalnego skatowania psa „Fijo”.

W ostatnim czasie przekazaliśmy Prokuraturze w Gdyni materiały dowodowe w zakresie ustalonej wiedzy dotyczącej konkretnego kutra, konkretnych jego właścicieli i konkretnej jego załogi. Ustalenia są jednoznaczne: załoga ta miała w ściśle określonym czasie być wielokrotnie oddelegowywana przez właścicieli do wypływów para-łowieckich na foki, gdzie na dowód ,,skutecznych łowów'' mieli oni przywozić odcięte/uszkodzone fragmenty ich ciał właścicielom. Za takie działanie otrzymywać mieli premie finansowe. Dodatkowe informacje potwierdzające proceder uzyskał jeden z utajnionych informatorów, któremu właściciele kutra sami zwierzyli się - przechwalając się i sądząc, że rozmawiają z jedną z osób popierających podobne poczynania. Wskazany kuter, choć w ówczesnym okresie już nieaktywny, ze względu na szum medialny, który prawdopodobnie przerósł samych oprawców, został przez nas zlokalizowany w porcie, w jednym z nadbałtyckich miast, a jego raportowane trasy pokrywały się z naszymi badaniami, wykonywanymi w sprawie.

Czynności zostały przez nas zakończone i oczekujemy na dalsze procesowanie sprawy przez poinformowany Organ Państwowy.

Co jednak najważniejsze - od tego momentu zjawisko seryjnie mordowanych fok ustało i cieszymy się z faktu, że udało nam się szczęśliwie przyczynić do zatrzymania tej fali.

Biuro Lampart Group S.A.WIĘCEJ ARTYKUŁÓW

SPRAWDŹ NAJNOWSZE WPISY