Detektyw bez egzaminu

Zniesienie obowiązkowego egzaminu państwowego, a w zamian obligatoryjne szkolenie dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa to najważniejsza zmiana, w związku z uchwaloną ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów – zwaną ustawą deregulacyjną. Zawód regulowany jakim jest detektyw (pot. prywatny detektyw), jest jednym z 51 zawodów, które zgodnie z ustawą zostały uwzględnione w pierwszej fazie ułatwiania dostępu do zawodów regulowanych poprzez całkowitą likwidację dotychczasowych wymogów bądź ich ograniczenie.

Obecnie każdy, kto chce uzyskać tytuł zawodowego detektywa, poza szeregiem innych wymagań określonych w art. 29. ustawy z dnia 6 lipca 2001r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002r. Nr 12, poz. 110) musi spełnić najważniejsze wymaganie określone w ust. 10 tego artykułu, czyli zdać egzamin na licencję detektywa przed właściwą komisją egzaminacyjną. Zgodnie z art. 30 ust. 1 Komendant Główny Policji przeprowadza egzamin dla osób ubiegających się o licencję detektywa nie rzadziej niż raz na kwartał. Egzamin przeprowadzany w języku polskim składa się z części pisemnej i ustnej, przy czym warunkiem dopuszczenia do części ustnej jest zdanie z wynikiem pozytywnym części pisemnej egzaminu.

Według ustawodawcy deregulacja zmniejszy bariery wejścia na rynek usług detektywistycznych oraz przyczyni się do wzrostu zatrudnienia w tym sektorze bez szkody dla jakości świadczonych usług i bezpieczeństwa publicznego.

Ustawa weszła w życie 23 sierpnia 2013 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących m.in. ochroniarzy, pośredników i zarządców nieruchomości, przewodników turystycznych i pilotów oraz detektywów, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2014 r.

Pełny tekst ustawy dostępny jest pod adresem: kliknij tutaj.

Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *