W jakim stopniu i zakresie detektyw może przetwarzać dane wrażliwe?

Przetwarzanie danych wrażliwych objęte jest wieloma obwarowaniami prawnymi. Zazwyczaj wymaga zgody osoby, której dotyczą te poufne informacje. Istnieje jednak kilka wyjątków od tej reguły. Do przetwarzania danych osobowych bez wiedzy i zgody osób upoważnieni są m.in. funkcjonariusze Policji (w niektórych przypadkach dopiero po uzyskaniu zgody sądu), a także prywatni detektywi, choć w ograniczonym stopniu. Wyjaśniamy, jakie informacje może gromadzić i przetwarzać agencja detektywistyczna, a których czynności nie mogą wykonywać detektywi.

Przetwarzanie danych wrażliwych przez prywatnych detektywów

Zgodnie z zapisami Ustawy o usługach detektywistycznych prywatny detektyw jest upoważniony do zbierania i rejestrowania danych osobowych. Oznacza to, że ma możliwość obserwowania, fotografowania czy nagrywania osób, których dotyczy zlecenie bez ich wiedzy i zgody. Sprawy prowadzone przez detektywów obejmują często udowodnienie zdrady małżonka, sprawdzenie wiarygodności partnera lub kontrolę bliskich zleceniodawcy pod względem ich prawdomówności. Na prośbę przedsiębiorcy prywatny detektyw może także gromadzić informacje o konkurencji, pracownikach lub kontrahentach. Uzyskane informacje są tajne, a wgląd do nich ma jedynie licencjonowany pracownik agencji oraz zleceniodawca.

Zebrany materiał niejednokrotnie uznawany jest przez sąd za dowód w sprawie z zakresu prawa rodzinnego, karnego czy też gospodarczego. Wówczas informacje mogą zostać ujawnione podczas rozprawy. Wszystkie wykonywane przez detektywa czynności muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Nie jest zatem uprawniony do zakładania podsłuchów lub lokalizatorów, sprawdzania billingów czy wyciągów z konta ani monitorowania terenu przedsiębiorstw bez zgody właściciela firmy. Tego rodzaju czynności wchodzą wyłącznie w zakres obowiązków funkcjonariuszy służb publicznych.