Wywiad gospodarczy – artykuł w wersji skróconej ukazał się w Gazecie Finansowej

Jakie informacje zawierają raporty przygotowywane przez wywiadownie gospodarcze? Kto może skorzystać z takich usług? Kiedy warto zacząć z nich skorzystać?

  Wywiadownia gospodarcza – kiedy korzystać z jej usług?

Raporty wywiadowni gospodarczych zawierają szereg wiadomości o firmie, a ich zakres i profil zależy od konkretnego zapotrzebowania, czyli sytuacji danej firmy. Zadaniem wywiadowni gospodarczych jest sprawdzanie wiarygodności firmy. Główny zakres takiego raportu to ocena kondycji i wiarygodności finansowej, posiadanego majątku, potencjału produkcyjnego lub operacyjnego, a także funkcjonowania w zgodzie z obowiązującymi przepisami i normami. Raport powinien zawierać wszelkie dostępne informacje o firmie, takie jak: dane rejestrowe, struktura własności oraz powiązania kapitałowe, skład zarządu i rady nadzorczej oraz powiązania osobowe, wnioski o upadłość lub likwidację firmy. Istotnym jego elementem jest również weryfikacja potencjalnych zagrożeń. Analiza wiarygodności firmy może także obejmować informacje dotyczące przewagi konkurencyjnej, określenie wrażliwych punktów i podatności na zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne, takie jak: oszustwa, utrata płynności finansowej, działania na niekorzyść spółki lub partnera. Raport może również zawierać dane osobowe dotyczące zarządu lub pracowników spółki, jeżeli tzw. czynnik ludzki stanowi źródło ryzyka, np. w sytuacjach, gdy postawa moralna danej osoby jest wątpliwa, lub ma ona złą opinię w środowisku. Czasami przygotowywany jest raport pogłębiony, czyli tzw. due dilligence. Jest to kompleksowe i wszechstronne opracowanie na temat wszelkich aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa – sytuacji fiskalnej i prawnej, struktury i organizacji, zasobów ludzkich oraz materialnych i zarządzania nimi, potencjału technologicznego, kapitału intelektualnego, pozycji handlowej, kondycji finansowej oraz otoczenia i konkurencji. Jej celem jest identyfikacja zarówno ryzyka, jak i potencjału, co ma szczególne znaczenie przy podejmowaniu decyzji o transakcjach kapitałowych, przejęciach przedsiębiorstw lub sprzedaży udziałów.

Sprawdzanie wiarygodności firmy – inwestycja w bezpieczeństwo.

Raporty wywiadowni gospodarczych przeznaczone są przede wszystkim dla przedsiębiorców, którzy planują podjąć współpracę z nowym podmiotem. W przypadku współpracy jednorazowej informacje pozyskiwane z ogólnodostępnych źródeł, internetowe opinie lub certyfikacje są wystarczające. Natomiast w przypadku wzrostu stopnia wzajemnego zaangażowania finansowego i chęci wzajemnego zaufania, wzrasta także ryzyko potencjalnych strat, również organizacyjnych czy wizerunkowych. Wtedy sprawdzenie wiarygodności jest inwestycją we własne bezpieczeństwo. W tym przypadku warto sięgnąć po usługi wywiadowni gospodarczej. Przedsiębiorcom potrzebna jest ochrona własnych interesów przed potencjalnym zagrożeniem płynącym ze współpracy z niepewnym podmiotem. Nieujawnione wcześniej fakty mogą mieć poważny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa i doprowadzić do poważnych strat i kłopotów. Eliminacja takiego ryzyka jest rodzajem inwestycji, zwłaszcza dla firm o ugruntowanej pozycji na rynku, cieszących się dobrą opinią i ceniących własny wizerunek. Podobne zapotrzebowanie mogą mieć inwestorzy. W tym przypadku najczęściej wybieraną opcją jest pogłębiona analiza podmiotu, czyli tzw. due dilligence. Wiarygodność firmy ma kluczowe  znaczenie dla powodzenia wspólnych projektów.

Mniej popularne jest korzystanie z wywiadowni przez konsumentów prywatnych, aczkolwiek jest to wskazane w przypadku jakichkolwiek większych inwestycji. Weryfikacja rzetelności dewelopera lub firmy prowadzącej fundusz inwestycyjny to najlepszy sposób zabezpieczenia swoich interesów konsumenckich. Sprawdzenie wiarygodności firmy może konsumenta ochronić przed potężnymi stratami, czasami w grę wchodzi wręcz dorobek życia.

Kiedy sprawdzać wiarygodność firmy?

Do wywiadowni warto się zgłosić w momencie, kiedy firma postanawia nawiązać współpracę z nowym kontrahentem – zarówno, kiedy jest to dostawca usług, jak i nowy klient. Z pewnością wywiad gospodarczy jest niezbędny dla inwestorów, zwłaszcza takich, którzy wchodzą na nieznany sobie rynek lub sektor gospodarczy, i muszą zweryfikować wiarygodność firmy. Właściwie w każdym przypadku – firmy oraz osoby prywatnej, zawsze, kiedy należy podjąć decyzję o powierzeniu podmiotowi zewnętrznemu znaczącej ilości pieniędzy lub innych wartościowych zasobów, dla zabezpieczenia się przed ewentualnymi stratami należy sięgnąć po raport z wywiadu gospodarczego. Wiarygodność firmy jest kluczowa dla powodzenia każdego projektu.

Dedykowani detektywi Lampart są ekspertami wywiadu gospodarczego. Jest to narzędzie przede wszystkim prewencyjne i należy je traktować, jako inwestycję, tak samo jak ubezpieczenie. Taki raport może wykazać potencjalne ryzyko oraz istniejące nieprawidłowości w funkcjonowaniu podmiotu, i uchronić przed ogromnymi stratami.

Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *