Wykrywanie oszustw i wyłudzeń gospodarczych

Agencja detektywistyczna sposobem na nieuczciwą konkurencję

Agencja detektywistyczna sposobem na nieuczciwą konkurencję

Jednym z wielu zadań, przed którymi stają współczesne agencje detektywistyczne, jest poszukiwanie informacji w celu ochrony firmy przed nieuczciwą konkurencją ze strony innych podmiotów gospodarczych działających w podobnej branży. Detektywi podejmują liczne działania prowadzące do ustalenia, czy sposób prowadzenia biznesu przez wskazane przez klienta podmioty rynkowe jest zgodny z zasadami uczciwej konkurencji.

Wykrywanie oszustw i wyłudzeń gospodarczych

Nie wszystkie firmy „grają” czysto. Niektórzy kontrahenci dopuszczają się oszustw gospodarczych, które polegają na doprowadzeniu innej osoby do niekorzystnego rozporządzania mieniem – poprzez wprowadzenie innej osoby w błąd albo wyzyskania jej błędu lub niezdolności do należytego pojmowania podejmowanej czynności – w celu uzyskania korzyści majątkowej. Wykrywaniem oszustw i wyłudzeń gospodarczych zajmują się między innymi wywiadownie…