Największa Agencja Detektywistyczna - Lampart Group S.A.

Współpraca z Lampart Group S.A.

Wykonywanie zawodu detektywa jest marzeniem wielu osób, które chcą być niezależne i wieść zawodowe życie pełne przygód i wyzwań. Detektyw śledczy to niewątpliwie ciekawe zajęcie.

Zgłoś swoją kandydaturę korzystając z przyjaznego formularza rekrutacyjnego:

  1. FORMULARZ

Zawód śledczy

Mimo iż pozornie praca detektywa i policjanta z działu kryminalnego jest podobna, to jednak potrzebne kompetencje i umiejętności są zupełnie inne, tak samo jak prawa i zakres obowiązków. Policja zajmuje się przede wszystkim przypadkami łamania prawa, natomiast praca detektywa także polega na przywracaniu sprawiedliwości, jednak w sprawach związanych z ludzką krzywdą, lub w przypadku nieuczciwości w biznesie. Najczęściej zadaniem detektywa jest ustalenie potrzebnych informacji oraz udokumentowanie stanu rzeczywistego. Tak więc detektyw zamienia się w śledczego w sytuacji, gdy trzeba odkryć niewierność małżonka lub nieuczciwość partnera biznesowego. Jego zadaniem jest robienie zdjęć, nagrywanie materiałów audio lub wideo oraz docieranie do dokumentacji i innych materiałów dowodowych.

detektyw śledczyObszar działalności detektywów można podzielić na sprawy dla klientów prywatnych oraz biznesowych. Klienci prywatni potrzebują pomocy detektywa w sprawach dotyczących niewierności małżeńskiej, poszukiwania osób zaginionych, ustalenia miejsc pobytu osób bliskich, a także ustalenia majątku, zwłaszcza ukrywanego. Detektyw może być pomocny także w kwestii spadków, ustalenia miejsca pracy oraz ustalenie numeru telefonu i innych danych kontaktowych. W przypadku klientów biznesowych praca detektywa polega na weryfikacji kontrahentów, ustaleniach majątkowych, sprawdzaniu przestrzegania klauzuli o lojalności, weryfikacji uczciwości pracowników i kandydatów do pracy. Zarówno klienci indywidualni, jak i instytucjonalni mogą potrzebować usług takich jak sprawdzenie urządzeń pod kątem aplikacji szpiegujących, sprawdzenia pomieszczeń pod kątem aparatury podsłuchowej lub pojazdów pod kątem lokalizatorów GPS.

Detektywistyka jako droga rozwoju zawodowego

Formalne kwalifikacje to otrzymanie licencji oraz wpis w rejestrze prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Minęły już czasy, kiedy wymagane było złożenie państwowego egzaminu detektywistycznego, jednak nadal wymagane są szkolenia oraz badania lekarskie i psychologiczne, a także opinia wydawana przez Policję.

detektywistyka

Jakie warunki należy spełnić, aby zostać detektywem? Przede wszystkim należy posiadać polskie obywatelstwo lub obywatelstwo innego unijnego państwa. Dopuszczalne jest również posiadanie prawa do podjęcia zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski. Istotny jest też wiek oraz wykształcenie – przyszły detektyw musi mieć ukończone 21 lat, oraz mieć ukończoną przynajmniej szkołę średnią. Ścisłe są wymagania dotyczące praworządności; osoba ubiegająca się o licencję musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych, i nie może się przeciwko niej toczyć postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, a także nie egzamin detektywistycznybyła skazana prawomocnym wyrokiem za takie przestępstwa. Co więcej, o licencję detektywistyczną nie może ubiegać się osoba dyscyplinarnie zwolniona z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie, w okresie ostatnich 5 lat. Jeśli wyżej wymienione warunki są spełnione, można zacząć procedurę ubiegania się o wydanie licencji.

Krok od detektywistyki

Przede wszystkim przyszły detektyw musi odbyć szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych oraz informacji niejawnych, regulacji dotyczących praw i obowiązków detektywa, oraz zasad prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

detektywistyka

Takie szkolenie można odbyć  Kolejnym krokiem jest uzyskanie pozytywnej opinii  komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych informacji przez Policję albo – w przypadku obywatela innego państwa – przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji państwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Do tych dokumentów należy dołączyć orzeczenie lekarskie o posiadaniu zdolności psychicznej do wykonywania czynności wymienionych w art. 2 ust. 1. Po otrzymaniu potwierdzenia  zapisu w rejestrze można rozpocząć działalność detektywistyczną.