Zarząd Grupy Lampart S.A.

ZARZĄD:

Robert Glinicki – Prezes Zarządu

Pomysłodawca i założyciel Grupy Lampart S.A. Doświadczenie biznesowe zdobywał tworząc i prowadząc wiele spółek oraz doradzając podmiotom gospodarczym w Polsce i za granicą. Zasiadając w radach nadzorczych dba o strategiczną optymalizację procesów administracyjnych i fiskalnych.  Obecnie sprawuje funkcje kontrolne, specjalizując się w audycie prawidłowego funkcjonowania spółek oraz bezpieczeństwie finansowym. Sukces umożliwia mu wiedza, doświadczenie oraz wysoko rozwinięte zdolności analityczne, a także wyjątkowa orientacja biznesowa.

Pomysł na stworzenie ogólnopolskiej, sieciowej agencji detektywistycznej zrodził się z pasji do nowych wyzwań i chęci zapełnienia rynkowej niszy usługami o najwyższej jakości – zarówno dla klienta biznesowego, jak i indywidualnego. Inspiracją do prowadzenia tego rodzaju działalności był również polski aparat sądownictwa, oraz obowiązujący system orzecznictwa, który odbiega od doskonałości. Aby wyrok był sprawiedliwy niezbędne jest dostarczenie niezbitych dowodów. Jedynie przedstawienie niezaprzeczalnych faktów może pozwolić na sprawiedliwe i pozbawione błędów wydania postanowień sądowych oraz pomóc w procedurach śledczych i orzeczeniach karnych.

Jako Prezes Zarządu sprawuje nadzór nad rozwojem firmy i systematycznym podnoszeniem wartości marki Lampart Group S.A., oraz podejmuje strategiczne decyzje w każdym z obszarów funkcjonowania spółki.

Wojciech Majer – Członek Zarządu

Były funkcjonariusz Policji. W ostatnich latach pracował na stanowisku Dyrektora Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji w stopniu Inspektora. Przez 26 lat związany z centralną jednostką antyterrorystyczną polskiej Policji.

Rozpoczynał służbę w Policji od stanowiska operatora zespołu bojowego. Następnie ścieżka kariery wiodła poprzez instruktora komórki szkoleniowej jednostki w obszarze taktyki antyterrorystycznej do Szefa Wyszkolenia. Kolejny krok to cztery lata na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Bojowych. Uwieńczeniem kariery był awans na osobę odpowiedzialną za zarządzanie całym systemem kontrterrorystycznym polskiej Policji.

Wojciech Majer wielokrotnie brał udział w działaniach bojowych wysokiego ryzyka związanych z likwidacją zorganizowanych grup przestępczych, uwalnianiem osób porwanych, poszukiwaniach płetwonurkowych, szkoleniach o charakterze taktycznym w obszarze masowych działań kontrterrorystycznych.

Ponadto, jako dowódca podoperacji był odpowiedzialny za przygotowanie, wdrożenie i realizację koncepcji zabezpieczenia kontrterrorystycznego Mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012.

Współpracował w ramach Platformy Atlas ze wszystkimi jednostkami specjalnymi Policji UE oraz był członkiem polsko – amerykańskiej grupy ds. przeciwdziałania terroryzmowi.
Wojciech Majer posiada i rozwija zdobyte w czasie służby liczne uprawnienia resortowe: instruktora strzelań policyjnych, instruktora ratownictwa górskiego i speleo oraz instruktora płetwonurkowania.

W ramach zamiłowania do sportu zdobył uprawnienia instruktora narciarstwa zjazdowego, aktualnie jest posiadaczem drugiego stopnia mistrzowskiego w karate sportowym. Czynnie uprawia sport rekreacyjny: biega, pływa, jeździ na rowerze. Pracuje jak wolontariusz z młodzieżą w świetlicach socjoterapeutycznych promując zdrowy i bezpieczny styl życia.

RADA NADZORCZA:

Grażyna Biskupska
(Była Naczelnik Wydziału Terroru Kryminalnego KSP)

Rafał Zygmunt
(Prawnik)

Maciej Woźniak
(Były Negocjator Sił Powietrznych NATO, przedstawiciel Lampart Group S.A. w USA)