Lampart Group S.A.

Kiedy każda minuta jest bezcenna...

Natychmiastowa pomoc profesjonalnego zespołu w sytuacjach kryzysowych

100

Wyspecjalizowanych
i Licencjonowanych
Operatorów Terenowych

73

Misji zakończonych
sukcesem w ciągu
pierwszych 14 dni
od zgłoszenia

88

Skuteczności

ZAAWANSOWANE POSZUKIWANIE OSÓB, MIENIA I INFORMACJI

Zakres czynności prowadzonych w ramach oferty

OSOBY ZAGINIONE

Zaawansowane poszukiwanie osób zaginionych (w tym osób wskazanych, bliskich i/lub członków rodziny), na terenie Polski, Europy i/lub pozostałych kontynentów, niezależnie od daty zaginięcia i statusu sprawy.

OSOBY POSZUKIWANE

Zaawansowane poszukiwanie osób ukrywających się, na które wydano prawomocny nakaz aresztowania lub za którymi wydano list gończy na terenie Polski, Europy i/lub pozostałych kontynentów.

WYWIAD OSOBOWY

Zaawansowane pozyskiwanie inteligencji na temat wskazanej osoby (w tym posiadany majątek, źródła dochodów, powiązania osobowe, miejsce pobytu, dane osobowe/teleadresowe, profil psychologiczny i inne)

WYWIAD GOSPODARCZY

Zaawansowane pozyskiwanie inteligencji na temat wskazanego podmiotu (w tym posiadany majątek, kontrahenci, powiązania osobowe/biznesowe, aktywa, dane osobowe/teleadresowe, analiza konkurencji i inne)

WINDYKACJE PRYWATNE

Zaawansowane procesy windykacyjne (w tym ugodowe i pozasądowe) zmierzające do odzyskania wskazanych wierzytelności od dłużników (w tym nienależycie udokumentowanych)

WINDYKACJE GOSPODARCZE

Zaawansowane procesy windykacyjne (w tym ugodowe i pozasądowe) zmierzające do odzyskania wskazanych wierzytelności od dłużników (w tym nienależycie udokumentowanych)

MOBILE FRIENDLY

No special actions required, all sites you make with Mobirise are mobile-friendly. You don't have to create a special mobile version of your site, it will adapt automagically.

MOBILE FRIENDLY

No special actions required, all sites you make with Mobirise are mobile-friendly. You don't have to create a special mobile version of your site, it will adapt automagically.

IT'S EASY AND SIMPLE

Cut down the development time with drag-and-drop website builder. Drop the blocks into the page, edit content inline and publish - no technical skills required.

IT'S EASY AND SIMPLE

Cut down the development time with drag-and-drop website builder. Drop the blocks into the page, edit content inline and publish - no technical skills required.

TRENDY WEBSITE BLOCKS

Choose from the large selection pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, slider, responsive image gallery with, parallax scrolling, sticky header and more.

TRENDY WEBSITE BLOCKS

Choose from the large selection pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, slider, responsive image gallery with, parallax scrolling, sticky header and more.

Mobirise

PSY TROPIĄCE

Profesjonalnie wyszkolone psy tropiące w zakresie zaawansowanych poszukiwań.

Mobirise

DRONY POSZUKIWAWCZE

Zaawansowane technologicznie drony wyposażone w sonary i kamery termowizyjne.

Mobirise

FLOTA SPECJALISTYCZNA

Pojazdy lądowe, wodne i lotnicze wyposażone w profesjonalne urządzenia specjalistyczne.

Mobirise

ZESPÓŁ OPERATORÓW

26 Operatorów przygotowanych do każdej misji i pracy w każdych warunkach.

Natychmiastowa Pomoc

LAMPART GROUP S.A. - INTERSOC
Triton Park | Grójecka 194 lok. 127 | 02-390 Warszawa

Telefon: +48 698 679 679
Email: intersoc@lampart.co

© Copyright 2019 Lampart Group S.A. - All Rights Reserved