Detektywistyka jako droga rozwoju zawodowego

Zawód detektyw jest marzeniem wielu osób. Jednak detektywistyka nie jest dziedziną dla każdego. Formalne kwalifikacje to otrzymanie licencji oraz wpis w rejestrze prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Minęły już czasy, kiedy wymagane było złożenie państwowego egzaminu detektywistycznego, jednak nadal wymagane są szkolenia oraz badania lekarskie i psychologiczne, a także opinia wydawana przez Policję.

 

Jeśli nie egzamin detektywistyczny, to co?

Skoro nie trzeba zdawać egzaminu aby zostać detektywem, co należy zrobić aby rozwijać karierę w detektywistyce? Zacznijmy od warunków, które należy spełnić. Przede wszystkim należy posiadać polskie obywatelstwo lub obywatelstwo innego unijnego państwa. Dopuszczalne jest również posiadanie prawa do podjęcia zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski. Istotny jest też wiek oraz wykształcenie – przyszły detektyw musi mieć ukończone 21 lat, oraz mieć ukończoną przynajmniej szkołę średnią. Ścisłe są wymagania dotyczące praworządności; osoba ubiegająca się o licencję musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych, i nie może się przeciwko niej toczyć postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, a także nie była skazana prawomocnym wyrokiem za takie przestępstwa. Co więcej, o licencję detektywistyczną nie może ubiegać się osoba dyscyplinarnie zwolniona z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie, w okresie ostatnich 5 lat. Jeśli wyżej wymienione warunki są spełnione, można zacząć procedurę ubiegania się o wydanie licencji.

 

Krok od detektywistyki

Przede wszystkim przyszły detektyw musi odbyć szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych oraz informacji niejawnych, regulacji dotyczących praw i obowiązków detektywa, oraz zasad prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych. Takie szkolenie można odbyć Kolejnym krokiem jest uzyskanie pozytywnej opinii komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych informacji przez Policję albo – w przypadku obywatela innego państwa – przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji państwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Do tych dokumentów należy dołączyć orzeczenie lekarskie o posiadaniu zdolności psychicznej do wykonywania czynności wymienionych w art. 2 ust. 1. Po otrzymaniu potwierdzenia zapisu w rejestrze można rozpocząć działalność detektywistyczną.