Detektywistyka jako droga rozwoju zawodowego

Zawód detektyw jest marzeniem wielu osób. Jednak detektywistyka nie jest dziedziną dla każdego. Formalne kwalifikacje to otrzymanie licencji oraz wpis w rejestrze prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Minęły już czasy, kiedy do uzyskania licencji detektywistycznej wymagane było złożenie państwowego egzaminu. Jednak nadal istnieją pewne wymogi, które trzeba spełnić. Przyszły detektyw musi przejść przez szkolenia, oraz przejść badania lekarskie i psychologiczne. Dodatkowo, konieczne jest uzyskanie opinii wydanej przez Policję.

Jeśli nie egzamin detektywistyczny, to co?

Skoro nie trzeba zdawać egzaminu aby zostać detektywem, co należy zrobić aby rozwijać karierę w detektywistyce? Zacznijmy od warunków, które należy spełnić. Przede wszystkim należy posiadać polskie obywatelstwo lub obywatelstwo innego unijnego państwa. Dopuszczalne jest również posiadanie prawa do podjęcia zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski. Istotny jest też wiek oraz wykształcenie – przyszły detektyw musi mieć ukończone 21 lat, oraz mieć ukończoną przynajmniej szkołę średnią.

Wymagania dotyczące praworządności są ściśle określone. Osoba starająca się o licencję detektywistyczną musi spełniać kilka warunków. Przede wszystkim, musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Dodatkowo, nie może być przeciwko niej toczące się postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Ponadto, nie może być skazana prawomocnym wyrokiem za tego rodzaju przestępstwa.

Osoba starająca się o licencję detektywistyczną nie może być także osobą, która została dyscyplinarnie zwolniona z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie, w okresie ostatnich 5 lat.

Jeśli wyżej wymienione warunki są spełnione, można zacząć procedurę ubiegania się o wydanie licencji.

Krok od detektywistyki

Przyszły detektyw musi przejść przez kilka etapów, aby uzyskać licencję. Przede wszystkim, musi ukończyć szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych oraz informacji niejawnych, regulacji dotyczących praw i obowiązków detektywa, oraz zasad prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

Kolejnym krokiem jest uzyskanie pozytywnej opinii komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Opinia ta jest sporządzana na podstawie aktualnie posiadanych informacji przez Policję albo – w przypadku obywatela innego państwa – przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji państwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Do tych dokumentów należy dołączyć orzeczenie lekarskie o posiadaniu zdolności psychicznej do wykonywania czynności wymienionych w art. 2 ust. 1. Po otrzymaniu potwierdzenia zapisu w rejestrze można rozpocząć działalność detektywistyczną.

Skorzystaj z naszych usług i rozwijaj karierę w detektywistyce

Skontaktuj się z nami już dziś i rozpocznij swoją przygodę w detektywistyce razem z Lampart Group S.A. Jesteśmy Twoim partnerem w drodze do zawodowego sukcesu i satysfakcji.