Rozwód a dowody zdrady

Rozpad związku małżeńskiego jest procesem trudnym nie tylko emocjonalnie, ale również finansowo. Często praktyczna strona rozstania małżonków oznacza konieczność długiej batalii sądowej, zwłaszcza w sytuacji, gdy jedna ze stron jest przekonana o winie drugiej, i chce jej orzeczenia, np. ze względu na zdradę współmałżonka.

Rozpad związku małżeńskiego jest procesem trudnym nie tylko emocjonalnie, ale również finansowo. Często praktyczna strona rozstania małżonków oznacza konieczność długiej batalii sądowej, zwłaszcza w sytuacji, gdy jedna ze stron jest przekonana o winie drugiej, i chce jej orzeczenia, np. ze względu na zdradę współmałżonka.

Rozwód z winy męża

Rozwód z orzeczeniem o winie małżonka jest często uzyskiwany, kiedy żona przedstawi dowody jego zdrady. Takie dowody mogą stanowić zdjęcia lub nagrania z kochanką, listy, maile lub smsy, a również zeznania wiarygodnych świadków. Zebranie dowodów zdrady nie jest sprawą prostą. Aby dowody miały wysoką jakość i były uznane przez sąd powinny być zebrane przez osoby do tego uprawnione. Na mocy ustawy detektyw może mieć dostęp do danych osobowych, a również może je przetwarzać. Dlatego też zebrane przez niego dowody na zdradę męża, takie jak zdjęcia z kochanką lub rachunki z hoteli czy restauracji sąd może włączyć do materiału dowodowego, i na tej podstawie orzec rozwód z winy niewiernego małżonka. Czasami zdarza się, że sąd powołuje detektywa na świadka.

Wtedy ma on ustawowy obowiązek pojawić się rozprawie i zeznawać prawdę. Ze względu na wysoki poziom profesjonalizmu i rzetelności Lampart Detektywi, przygotowywane przez nas sprawozdania są czytelne, przejrzyste i solidne, a zatem stanowią źródło wiarygodnych przesłanek do wyroku.

Udowodnienie zdrady detektyw

Pozostałe kwestie, które mogą być podstawą do wydania wyroku o rozwodzie z orzeczeniem o winie, to występowanie przemocy wobec współmałżonka i dzieci, a także opuszczenie rodziny, pijaństwo, agresja oraz brak łożenia na potrzeby rodziny. Przemoc może występować pod najłatwiejszą do udowodnienia postacią, czyli jako przemoc fizyczna. Trudniej jest jednak udowodnić przemoc psychiczną oraz ekonomiczną – jest to jednak możliwe, m.in. przez wywiad środowiskowy przeprowadzony przez licencjonowanych detektywów. Wtedy zbiera się zarówno dokumenty, np. wyciągi z konta, jak i zeznania świadków – np. sąsiadów, członków rodziny oraz przyjaciół i znajomych.

Jednak najczęstszym powodem gdy wyrok stanowi rozwód z orzeczeniem o winie jest zdrada.

Rozwód z winy żony

Przesłanki do wydania wyroku o rozwodzie z orzeczeniem o winie są takie same, niezależnie od płci małżonka. Jednak ze względu na wzorce kulturowe kobiety znacznie rzadziej są sprawcami przemocy fizycznej i ekonomicznej, z tej przyczyny też większość współpracy z detektywami opiera się na zadaniach polegających na udowodnieniu zdrady, jeżeli małżonkowi zależy na wyroku rozwodu z orzeczeniem o winie. Dowody zdrady przedstawiane w trakcie rozwodu to przede wszystkim zdjęcia, nagrania, dokumenty oraz zeznania świadków. Licencjonowani detektywi gromadzą materiał dowodowy poprzez działania takie jak obserwacja oraz wywiad środowiskowy.

Udowodnienie zdrady detektyw

Rozwód z orzeczeniem o winie a zdrada

Zdrada jest najczęstszą przesłanką do wyroku rozwodowego z orzeczeniem o winie, jednak samo wystąpienie zdrady nie wystarczy. Dla sądu istotne są dowody winy, zdobyte w legalny sposób oraz o wysokiej jakości, którą gwarantuje zasada detektywów Lampart – Tylko Sprawdzone Informacje.

Skontaktuj się z Nami

Jeśli potrzebujesz pomocy w udowodnieniu zdrady lub wsparcia w trudnym procesie rozwodowym, skontaktuj się z nami. Jesteśmy tutaj, aby dostarczyć Ci profesjonalne usługi detektywistyczne i zapewnić spokój ducha w tych trudnych momentach. Lampart Detektywi – Tylko Sprawdzone Informacje.