Usługi detektywistyczne – ceny głównych usług

Przed nawiązaniem współpracy z biurem detektywistycznym, każdy klient zadaje sobie pytanie, ile właściwie kosztuje prywatny detektyw. Cena usług detektywistycznych jest zależna od specyfiki danego zadania, które stoi przed detektywem.

 

Przed nawiązaniem współpracy z biurem detektywistycznym, każdy klient zadaje sobie pytanie, ile właściwie kosztuje prywatny detektyw. Cena usług detektywistycznych jest zależna od specyfiki danego zadania, które stoi przed detektywem.

 

Ile kosztują usługi detektywistyczne – sprawy prywatne

Głównym rodzajem działalności detektywistycznej w sprawach prywatnych jest obserwacja, najczęściej dotyczy ona małżonków lub partnerów podejrzewanych o niewierność. Czasami obiektem obserwacji może być dorastające dziecko, które obraca się w nieciekawym towarzystwie lub narzeczona / narzeczony dorosłego już dziecka. Ile zatem kosztuje detektyw? Przede wszystkim cena zależy od długości obserwacji. W niektórych sprawach, kiedy np. podejrzenia o zdradę są sprecyzowane, i znane jest miejsce i czas, w którym dochodzi do aktów niewierności, czas obserwacji może być ograniczony do 10 godzin. Istnieją jednak okoliczności, kiedy obserwacja jest bardziej skomplikowana, przebiega w warunkach trudnych lub sprzyjających dekonspiracji, albo wymaga pokonywania długich tras. W takim przypadku cena wzrasta, gdyż większa jest ilość godzin, które detektyw musi spędzić na obserwacji. Ponadto, większy koszt pracy detektywa może wystąpić, gdy potrzebne są materiały dowodowe na potrzeby sądu, a czas potrzebny do ich uzyskania jest dłuższy – np. kiedy należy udokumentować poziom życia niepłacącego alimenty małżonka, lub sposób sprawowania opieki nad dzieckiem. Wtedy należy wykazać, że zgromadzone dokumenty nie były dziełem przypadku, a zatem należy je gromadzić przez dłuższy czas. W przypadku obserwacji powyżej 30 godzin, udzielamy rabatów oraz zniżek. Oprócz działań, których podstawą jest obserwacja, prywatny detektyw może podjąć się ustaleń, np. odnaleźć właściciela telefonu lub określić stan majątkowy, ilość i wartość posiadanych nieruchomości i ruchomości. Dużo więcej kosztuje detektyw zajmujący się poszukiwaniem osób.

 

Ile kosztuje detektyw specjalizujący się w sprawach gospodarczych.

Podobnie jak w przypadku działalności na potrzeby klientów prywatnych, koszt usługi zależy od potrzebnego nakładu czasu oraz pracy. W sprawach gospodarczych najwyższe ceny usług detektywistycznych dotyczą wywiadu gospodarczego. Oczywiście im większy jest badany podmiot, tym więcej nakładu pracy jest potrzebne przy zbieraniu informacji. W sprawach biznesowych częste są także ustalenia majątkowe, których koszt jest podobny jak w sprawach prywatnych. Częstą usługą jest sprawdzenie pomieszczeń pod kątem urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz, czyli podsłuchów lub mikrokamer. W podobny sposób sprawdzane są pojazdy. Koszty takich sprawdzeń nie są wysokie, stanowią jednakowoż inwestycję w bezpieczeństwo własne oraz firmy. Istotnym elementem bezpiecznego obiegu informacji są telefony, komputery i urządzenia mobilne. Detektyw może służyć pomocą w weryfikacji, czy na takich urządzeniach nie zainstalowano programu szpiegującego.

 

Ile więc kosztuje prywatny detektyw?

Aby mieć pewność, że potrzebna usługa będzie wykonana profesjonalnie i rzetelnie, nie należy kierować się najtańszą ofertą. Dobre wykonanie usługi wymaga czasu i należytej staranności, dlatego podstawowe ustalenie to koszt, co najmniej 1000 złotych. Obserwacja dziesięciogodzinna to koszt około 2 000 złotych.