Prywatny detektyw

detektyw z lupąKażdy prywatny detektyw pracujący w naszej agencji ma licencję, która jest niezbędna do wykonywania tego zawodu. Taką licencję otrzymuje się na nieokreślony czas, aczkolwiek może zostać one zawieszona lub cofnięta. Wydaje ją komendant wojewódzki Policji, a w przypadku osób, które nie mają miejsca zamieszkania na terenie Polski – Komendant Stołeczny Policji. Posiadanie licencji jest bardzo ważne, aby móc wykonywać czynności detektywistyczne. W innym przypadku usługi te są realizowane niezgodnie z prawem.

W naszym biurze każdy detektyw ma licencję, dzięki czemu wszystkie czynności przeprowadzamy legalnie. Poza tym każdy z naszych detektywów ma zdolności w pozyskiwaniu informacji, wyróżnia się dyskrecją działania, zaangażowaniem oraz zdolnością logicznego myślenia. To wszystko sprawia, że nasi Klienci mogą czuć się bezpiecznie i darzyć nas zaufaniem.

 

Jakie uprawnienia ma prywatny detektyw, a czego nie może robić?

Praca detektywa związana jest głównie z uzyskiwaniem, przetwarzaniem oraz przekazywaniem informacji na temat danych osób, przedmiotów, podmiotów oraz zdarzeń. Informacje te gromadzone są na podstawie umowy z Klientem, który zleca usługi. Istotne jest to, że detektyw nie musi mieć zgody osoby, o której informacje zbiera. W tym celu może prowadzić obserwacje, wykonywać zdjęcia, nagrywać filmy oraz prowadzić dokumentację.

Prywatny detektyw nie może jednak w swojej pracy wykorzystywać środków zastrzeżonych wyłącznie dla państwowych instytucji – np. policji, prokuratury. Poza tym zabronione jest przeszukiwanie mieszkań i innych obiektów obcych ludzi, stosowanie lokalizatorów i podsłuchów.