Władze i struktury

ZARZĄD

Prezes Zarządu:

Robert Glinicki

Członek Zarządu:

Wojciech Majer

Rada Nadzorcza:

Grażyna Biskupska
Maciej Woźniak
Tomasz Watras

Prokurent:

Adam Glinicki

 

DANE SPÓŁKI

Lampart Group S.A.

ul. Grójecka 194/127,
02-390 Warszawa

KRS: 0000504539
NIP: 521-366-93-04
REGON: 147194496
MSW: RD-40/2014
MSW: RD-127/2020

Kapitał zakładowy w pełni opłacony: 100.000zł

 

STRUKTURA OP

Dyrektoriat Operacyjny:

➔ Dział Gospodarczy

➔ Dział Kryminalny

➔ Dział Windykacji

➔ Dział Obyczajowy

➔ Dział Poszukiwań

➔ Dział Techniczny

Operacje Specjalne:

➔ Krajowe
    (KOS/GI/SSR/LS)

 

STRUKTURA CO

Dyrektoriat Komercyjny:

➔ Dział Marketingowy

➔ Dział Handlowy:

➔ Biuro Centralne

➔ Centrale Doradcze:

1.Krajowe (17)

2.Zagraniczne (10)

Operacje Specjalne:

➔ Międzynarodowe
(IT/MOS/INTERSOC)

 

STRUKTURA LW

Dyrektoriat Prawny:

➔ Dział Prawny

➔ Dział Rekomendacji i Analiz Prawnych

 

STRUKTURA FA

Dyrektoriat Finansowy:

➔ Dział Administracji

➔ Dział Księgowości

 

Robert
Glinicki

Prezes Zarządu

Specjalista ds. Przestępstw Gospodarczych i Bezpieczeństwa w Biznesie.

 

Wojciech
Majer

Członek Zarządu

Dyrektor Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji.

 

Wojciech
Brochwicz

Szef Rady Doradczej

Dyrektor Urzędu Ochrony Państwa, Doradca Prezesa Rady Ministrów, Podsekretarz Stanu w MSWiA.

 

Grażyna
Biskupska

Rada Nadzorcza

Naczelnik Wydziału Terroru Kryminalnego Komendy Stołecznej Policji.

 

Maciej
Woźniak

Rada Nadzorcza

Negocjator Sił Powietrznych NATO, Administrator Systemów IT Rządowej Agencji NCIA.

 

Krzysztof
Komorowski

Szef Biura Wywiadu IT

Oficer Operacyjny Wydziału dw. z Cyberprzestępczością Komendy Stołecznej Policji.

 

Adam
Glinicki

Prokurent

Ekspert ds. zabezpieczeń pasywnych i produktów opancerzonych.

 

 

 

spotkanie biznesowe