Ustalenia majątkowe realizowane dla firm

przyglądający mężczyznaZajmujemy się gromadzeniem informacji o dłużnikach w celu uproszczenia wszczęcia postępowania windykacyjnego. Pomagamy ustalić aktualne miejsce pobytu dłużnika w przypadku, gdy jest ono nieznane oraz gromadzimy wszelkie niezbędne informacje dotyczące jego majątku. Ponadto poszukujemy utraconego majątku oraz oceniamy, jakie działania będą najskuteczniejsze w celu skłonienia dłużnika do dobrowolnej spłaty długu.