Największa Agencja Detektywistyczna - Lampart Group S.A.

Ochrona przed nieuczciwą konkurencją dla firm

W czasach agresywnego rozwoju gospodarczego, uczciwa konkurencja jest niezmiernie istotną przesłanką dla kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw, która ma ogromny wpływ zarówno na przedsiębiorców, jak i na konsumentów. Przepisy polskiego prawa regulują tę problematykę w art. 3 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503), zgodnie z którą czynami nieuczciwej konkurencji jest między innymi działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami,  jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy lub klienta.

Naszym zadaniem jest ustalenie czy działania konkurencji są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub zagrażają Państwa interesom, identyfikacja firmy lub osób, które są odpowiedzialne za naruszenie zasad uczciwej konkurencji, a także dotarcie do niezbędnych informacji i dowodów, które pozwolą na dochodzenie swoich praw w sądzie.

Dlatego, jeżeli chcą Państwo wykluczyć zagrożenie lub naruszenie interesów Waszej firmy, a także ochronić swoje przedsiębiorstwo przed ewentualnymi kosztami finansowymi wywołanymi nieuczciwą konkurencją, przeprowadzimy dla Państwa analizę ryzyka i przygotujemy materiał dowodowy w sytuacji wykrycia nieprawidłowości.

Aby poznać szczegóły oferty, skontaktuj się z nami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *