Windykacja należności dla firm

Dłużnik prowadzi normalne życie?

Są Państwo zdziwieni faktem, że Wasz dłużnik, który oficjalnie niczego nie posiada, prowadzi normalny tryb życia? Jeśli Państwa dłużnik oficjalnie nie ma źródła dochodów ani majątku, to nie znaczy, że windykacja jest bezskuteczna.

Specjalizacja Lampart Group S.A.

Lampart Group S.A. specjalizuje się w skutecznym postępowaniu windykacyjnym.

Skuteczność działań windykacyjnych

Nasze działania windykacyjne prowadzą do odzyskania należności w najkrótszym możliwym okresie. Stosujemy optymalne narzędzia i efektywne strategie dostosowane do kategorii wierzytelności. Do każdej zleconej sprawy podchodzimy w sposób indywidualny, dzięki czemu zapewniamy wszechstronną obsługę.

Windykacja Detektywi Lampart | Odzyskiwanie należności

Niestandardowe rozwiązania

Stosujemy również rozwiązania niestandardowe, szczególnie przydatne przy unikaniu spłaty za pomocą tzw. kreatywnej księgowości. Prowadzimy także skup wierzytelności.

Analiza i proces windykacyjny

W każdym przypadku dokładnie analizujemy wierzytelność i oceniamy szansę jej odzyskania. Dzięki doborowi odpowiednich narzędzi, wdrażamy kompleksowy proces windykacyjny, optymalnie dostosowany do potrzeb klienta, zachowując przy tym najwyższy poziom bezpieczeństwa i poufności w zakresie rejestrowania, przetwarzania, jak i wykorzystywania informacji.

Skuteczne działania

Zajmujemy się między innymi wzywaniem dłużnika do zapłaty, prowadzeniem wszelkich działań zmierzających do skłonienia go do dobrowolnej spłaty długu oraz prowadzeniem negocjacji co do sposobu i terminu spłaty zobowiązań.

Obsługa wierzytelności

Zajmujemy się obsługą wierzytelności na każdym etapie procesu windykacyjnego, zarówno przed rozpoczęciem drogi sądowej (polubownie), jak i z tytułem wykonawczym oraz po bezskutecznej egzekucji komorniczej. Zajmujemy się również sprawami, które były już obsługiwane przez inne podmioty zajmujące się odzyskiwaniem długów.

Windykacja osób fizycznych i przedsiębiorstw

Prowadzimy windykację zarówno wobec osób fizycznych, jak i przedsiębiorstw. Zajmujemy się sprawami o zapłatę z tytułu:

  • niezapłaconych faktur, umów i weksli
  • umów pożyczki
  • umów najmu
  • roszczeń: pracowniczych, alimentacyjnych,
  • odszkodowań
  • nakazów zapłaty, wyroków sądowych

Działalność na terenie całego kraju

Działamy na terenie całego kraju. Wszystkie nasze działania są indywidualnie planowane, a każdy z naszych Klientów ma Opiekuna, który na bieżąco informuje go o przebiegu procesu windykacyjnego i uzgadnia każdy etap prowadzonych działań. Wszystkie podejmowane przez nas działania wykonywane są zgodnie z zasadą należytej staranności oraz przy zachowaniu najwyższych standardów prawnych i etycznych.