Największa Agencja Detektywistyczna - Lampart Group S.A.

Wywiad gospodarczy

wywiad gospodarczy warszawa Aby zminimalizować ryzyko związania się umową z nierzetelnym kontrahentem i idących za tym strat finansowych, warto przed podjęciem decyzji o współpracy sprawdzić jego historię biznesową, płynność finansową i terminowość w regulowaniu zobowiązań. Agencja detektywistyczna Lampart zajmuje się profesjonalnym badaniem wiarygodności potencjalnych lub obecnych partnerów biznesowych. Sprawnie przeprowadzony wywiad gospodarczy pozwala na odpowiedzialne i bezpieczne rozwijanie biznesu i podejmowanie kolejnych wyzwań. Siedzibą naszej firmy jest Warszawa, ale działamy na terenie całego kraju.

Wywiadownia gospodarcza Lampart

wywiadownia gospodarcza warszawaWywiadownia gospodarcza Lampart oferuje szeroki zakres usług składających się na profesjonalny wywiad gospodarczy. Podejmujemy się zarówno jednorazowego sprawdzenia wskazanego podmiotu gospodarczego, jak i długoterminowego śledzenia działalności firm konkurencyjnych czy oceny ryzyka inwestycyjnego. Czynności wywiadowcze obejmują m.in. ustalenie danych kluczowych kontrahentów, identyfikację partnerów strategicznych, monitoring udziału w przetargach i zamówieniach publicznych, wywiad środowiskowy, ustalenie powiązań kapitałowych, określenie ewentualnego zadłużenia czy też konfliktów z prawem.

Przeprowadzenie wywiadu gospodarczego ma na celu przede wszystkim ochronę firmy przed nieuczciwymi bądź niewypłacalnymi partnerami. Wywiadownie gospodarcze takie jak Lampart, przy wykorzystaniu odpowiednich metod i technik operacyjnych, w sposób dyskretny są w stanie sprawdzić wiarygodność kontrahenta. Informacje, które przekazujemy naszym klientom, pochodzą zarówno ze źródeł ogólnodostępnych, jak i takich, do których dotrzeć mogą tylko licencjonowani detektywi. Materiał dostarczony przez nas w ramach usługi wywiadu gospodarczego jest zawsze rzetelnie sprawdzony przez współpracujących z nami specjalistów.

wywiadownie gospodarczeKontrola autentycznego stanu konkretnego przedsiębiorcy czy organizacji polega m.in. na potwierdzeniu jego płynności finansowej i wiarygodności płatniczej, sprawdzeniu praw własności do nieruchomości, a także rzetelności w wywiązywaniu się z przyjętych zobowiązań handlowych. Wywiadownia gospodarcza Lampart, której siedzibą jest Warszawa, bada także opinie o danej firmie i przeprowadza rozmowy z pracownikami lub partnerami biznesowymi sprawdzanego przedsiębiorstwa. Efektem tego typu działań jest dokładny raport zawierający dane tj. kondycja finansowa firmy, historia jej działalności na rynku oraz powiązania kadry zarządzającej. Dzięki tym informacjom można z dużą pewnością określić stopień wiarygodności potencjalnego kontrahenta.

Aby poznać szczegóły oferty, skontaktuj się z Lampart Group z siedzibą w Warszawie.