Jak sprawdzić wiarygodność firmy?

Sprawdzanie wiarygodności firm

Weryfikacja wiarygodności firmy to ważne narzędzie nie tylko dla przedsiębiorców i inwestorów, ale również dla zwykłych konsumentów. Zawsze wtedy, kiedy trzeba zaangażować własne środki należy sprawdzić firmę pod kątem rzetelności, wypłacalności oraz uczciwości. Aby przeprowadzić sprawdzenie firmy konieczna jest specjalistyczna wiedza, oraz umiejętności, a także uprawnienia, które mocą ustawy posiadają detektywi. Działanie na własną rękę może być szkodliwe z perspektywy biznesowej – należy też pamiętać, ze nieuczciwe firmy sprawiają często dobre pozory i celowo wprowadzają swoich kontrahentów w błąd.

Jak sprawdzić wiarygodność firmy

Sprawdzenie wiarygodności firmy to zadanie, którego podejmą się detektywi Lampart, specjalizujący się w sprawach gospodarczych. Metody sprawdzania wiarygodności firm to wywiad gospodarczy oraz środowiskowy. Decyzja jak powinno wyglądać sprawdzenie danej firmy jest podejmowana zależnie od jej wielkości oraz potrzebnych danych. W przypadku potencjalnego dostawcy usług lub produktów kluczowa jest weryfikacja jakości dostarczanych dóbr, oraz opinia wśród innych partnerów. Jeżeli nowym kontrahentem jest klient odbierający produkty, lub usługi to należy sprawdzić jego wypłacalność , a także stan majątkowy, który może być podstawa do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.  W przypadku konsumenta szczególnie istotne może być sprawdzenie wiarygodności firmy w przypadku deweloperów, firm remontowych lub funduszy inwestycyjnych – zawsze tam, gdzie wymagane jest powierzenie większej sumy pieniędzy.

Uścisk dłoni | Weryfikacja kontrahentów

Sprawdzenie wiarygodności firmy a obowiązujące przepisy prawne.

Przeprowadzając sprawdzenie wiarygodności firmy detektywi Lampart zawsze przestrzegają obowiązujących przepisów oraz standardów etycznych. Posiadamy wiedzę jak sprawdzić firmę działając w sposób legalny i etyczny. Dzięki dostępom do źródeł otwartych możemy szybko i rzetelnie zweryfikować stan majątkowy oraz finansowy firmy, a także zweryfikować istniejące zadłużenie i terminowość jego regulacji.