Obserwacja dla osób prywatnych

Podejrzenia wobec partnera

Jeżeli odczuwasz niepokój, że Twój partner, współmałżonek bądź inna bliska Ci osoba prowadzi podwójne życie, zdradza, zarabia w inny niż deklarowany sposób, ukrywa dochody, prowadzi nielegalne interesy bądź może w innej formie zaszkodzić Tobie i Twojej rodzinie, dyskretnie  to sprawdzimy i przekażemy raport  z obserwacji.

Ochrona Twojego dziecka

Zadbaj o przyszłość swojego dziecka, aby nie wpadło w tzw. złe towarzystwo, sprawdzając czy nie spotyka się  z niebezpieczną osobą, czy nie zażywa narkotyków bądź nie popełnia innych przestępstw. Dowiedz się o tym, zanim zrobią to instytucje państwowe i uchroń swoje dziecko przed niebezpieczeństwem oraz odpowiedzialnością karną. Nie pozwól, aby jedno negatywne zdarzenie z beztroskich lat młodości rzutowało na całe późniejsze życie Twojego dziecka, a co za tym idzie także całej Twojej rodziny. W dzisiejszych czasach presja grupy rówieśniczej jest niezwykle silna, a poważne i długofalowe konsekwencja naruszania prawa mogą być bardzo destrukcyjne.

Obserwacja osób prywatnych

Ochrona mienia i monitorowanie

Gdy masz obawy, że wartościowa dla Ciebie rzecz może zostać skradziona, zniszczona bądź jest wykorzystywana w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem czy Twoją wiedzą na ten temat, dokonamy ostrożnie obserwacji i pomożemy Ci ją zabezpieczyć oraz monitorować na przyszłość.

W ramach tej usługi możemy wykonać także inne czynności związane ze sprawdzeniem wiarygodności osóbustaleniami majątkowymiposzukiwaniem osób  i mienia oraz sprawami rozwodowymi.