Zdrada i rozwód

Rozwody a pomoc detektywa

Sprawy rozwodowe nie należą do najprzyjemniejszych, towarzyszą im często silne emocje i wzajemne oskarżenia małżonków. Zanim jednak podejmiesz decyzję o rozwodzie, warto skorzystać z pomocy specjalistów. Psycholog, adwokat i detektyw do spraw rozwodowych pomogą Ci przejść przez ten trudny czas. Jeśli podejrzewasz partnera o zdradę czy oszustwo, prywatny detektyw najlepiej wskaże Ci, jak udowodnić winę przy rozwodzie oraz zdobyć dowody potwierdzające zaistniałe fakty.

Ogólnopolskie Biuro Detektywistyczne Lampart współpracuje z klientami przy sprawach rozwodowych od wielu lat. Nasze doświadczenie wskazuje, że najważniejsze przy tego typu postępowaniach jest odpowiednie przygotowanie strategii i dowodów, a także właściwy dobór doradców. Dzięki temu sam rozwód może trwać o wiele krócej, a rozstrzygnięcia sądu mogą być bardziej satysfakcjonujące dla klienta. Prywatny detektyw pracuje bezpośrednio na zlecenie klienta, zachowując pełną dyskrecję i poufność, co jest szczególnie ważne przy sprawach takich jak rozwody. Siedzibą agencji Lampart jest Warszawa, ale działamy na terenie całego kraju oraz za granicą.

Sprawy rozwodowe, rozwód

Rozwód z orzekaniem o winie – jak ustalić czy wystąpiła zdrada?

Aby udowodnić winę przy rozwodzie,  dyskretnie i niezauważalnie  zbieramy i przygotowujemy dokumentację papierową, elektroniczną, fotograficzną oraz audio-wizualną, która jest bardzo istotnym elementem postępowania dowodowego podczas sprawy rozwodowej. Dowody zdrady mogą być przedstawione w sądzie podczas sprawy o rozwód. Detektyw może także zeznawać w sądzie w roli świadka.

Nasi detektywi do spraw rozwodowych działają w miastach, takich jak Warszawa, Trójmiasto, Łódź, Wrocław, Kraków i Poznań, oraz w mniejszych miejscowościach. Ustalą m.in. plan dnia współmałżonka, jego najbliższe otoczenie, źródło utrzymania i zarobkowania oraz składniki majątkowe. W przypadku zdrady dostarczą dane personalne i adresowe kochanków. Zbadają również inne czynniki, które mogą mieć istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy i orzeczenie rozwodu z orzekaniem o winie. Przykładowo, z powodu zdrady. Detektyw a sprawy rozwodowe to nie tylko dowody zdrady.

Detektyw a dowody zdrady

Kiedy warto podjąć kroki, aby zdradę udowodnić? Przede wszystkim, jeśli nie jest się absolutnie pewnym, ale odczuwa się głęboki niepokój wynikający z zachowania partnera. Niepokojących zachowań jest wiele, ale te szczególnie alarmujące to sytuacje, kiedy nie wiadomo gdzie i z kim partner przebywa, nagła zmiana sposobu dbania o siebie, zmniejszenie częstotliwości kontaktów seksualnych, niewyjaśnione głuche telefony, a także wysoka dbałość o zahasłowanie komputera i telefonu, wylogowywanie się z maila oraz portali społecznościowych. Wyraźnym sygnałem ostrzegawczym jest niechęć do wspólnego spędzania czasu i izolowanie się, brak zainteresowania i obojętność. To jednak nie wyłączne okoliczności kiedy warto sprawdzić wierność partnera.

Ważne jest również udowodnienie niewierności w sytuacji, gdy ma być ono podstawą do rozwodu, zwłaszcza takiego z orzeczeniem o winie zdradzającego małżonka.

Jak udowodnić mężowi zdradę? Jak udowodnić zdradę żonie?

Kwestia płci nie jest kluczowa w ustaleniach dotyczących niewierności. Mimo, iż mówi się, że kobiety  i mężczyźni zdradzają inaczej, to jednak sam schemat umawiania się, potajemnych spotkań oraz ukradkowych gestów jest ten sam. Przede wszystkim, aczkolwiek to bardzo trudne, należy opanować emocje i nie ujawniać swoich podejrzeń przed partnerem. Warto natomiast uważnie obserwować jego zachowania i dyskretnie je notować (np. pory powrotów do domu, godziny kiedy nie odbiera telefonu, terminy delegacji). Mając takie informacje można umówić się na spotkanie z detektywem, który zaplanuje obserwację pozwalającą na zdobycie dowodów zdrady w postaci zdjęć lub nagrań wideo. Detektyw pomoże także dobrać odpowiednią strategię dalszych kontaktów z partnerem, do momentu złożenia pozwu rozwodowego. To dopiero ten moment jest czasem na ujawnienie wiedzy o niewierności.

Rozwód z winy męża

Rozwód z orzeczeniem o winie małżonka jest często uzyskiwany, kiedy żona przedstawi dowody jego zdrady. Takie dowody mogą stanowić zdjęcia lub nagrania z kochanką, listy, maile lub smsy, a również zeznania wiarygodnych świadków. Zebranie dowodów zdrady nie jest sprawą prostą. Aby dowody miały wysoką jakość i były uznane przez sąd powinny być zebrane przez osoby do tego uprawnione. Na mocy ustawy detektyw może mieć dostęp do danych osobowych, a również może je przetwarzać. Dlatego też zebrane przez niego dowody na zdradę męża, takie jak zdjęcia z kochanką lub rachunki z hoteli czy restauracji sąd może włączyć do materiału dowodowego, i na tej podstawie orzec rozwód z winy niewiernego małżonka. Czasami zdarza się, że sąd powołuje detektywa na świadka.

Wtedy ma on ustawowy obowiązek pojawić się rozprawie i zeznawać prawdę. Ze względu na wysoki poziom profesjonalizmu i rzetelności Lampart Detektywi, przygotowywane przez nas sprawozdania są czytelne, przejrzyste i solidne, a zatem stanowią źródło wiarygodnych przesłanek do wyroku.

Pozostałe kwestie, które mogą być podstawą do wydania wyroku o rozwodzie z orzeczeniem o winie, to występowanie przemocy wobec współmałżonka i dzieci, a także opuszczenie rodziny, pijaństwo, agresja oraz brak łożenia na potrzeby rodziny. Przemoc może występować pod najłatwiejszą do udowodnienia postacią, czyli jako przemoc fizyczna. Trudniej jest jednak udowodnić przemoc psychiczną oraz ekonomiczną – jest to jednak możliwe, m.in. przez wywiad środowiskowy przeprowadzony przez licencjonowanych detektywów. Wtedy zbiera się zarówno dokumenty, np. wyciągi z konta, jak i zeznania świadków – np. sąsiadów, członków rodziny oraz przyjaciół i znajomych.

Jednak najczęstszym powodem gdy wyrok stanowi rozwód z orzeczeniem o winie jest zdrada.

Rozwód z winy żony

Przesłanki do wydania wyroku o rozwodzie z orzeczeniem o winie są takie same, niezależnie od płci małżonka. Jednak ze względu na wzorce kulturowe kobiety znacznie rzadziej są sprawcami przemocy fizycznej i ekonomicznej, z tej przyczyny też większość współpracy z detektywami opiera się na zadaniach polegających na udowodnieniu zdrady, jeżeli małżonkowi zależy na wyroku rozwodu z orzeczeniem o winie. Dowody zdrady przedstawiane w trakcie rozwodu to przede wszystkim zdjęcia, nagrania, dokumenty oraz zeznania świadków.  Licencjonowani detektywi gromadzą materiał dowodowy poprzez działania takie jak obserwacja oraz wywiad środowiskowy.

Detektyw a sprawy rozwodowe:  dowody zdrady, weryfikacja opieki nad dziećmi, ustalenia majątkowe

Zebrane materiały mogą również posłużyć jako dowody w sprawach o podział majątku, w dochodzeniu alimentacyjnym na drugiego małżonka czy dzieci, w ustanowieniu władzy rodzicielskiej i kontaktu z dzieckiem, sposobów korzystania ze wspólnego mieszkania bądź przyznania go jednej ze stron. Detektyw prowadzi obserwacje i dokonuje ustaleń, na podstawie których przygotowuje sprawdzone informacje do wykorzystania w postępowaniu.

Zarówno materiały zebrane przez naszych detektywów w toku sprawy, jak i ich zeznania mogą być wykorzystane w sądzie jako dowód. Jedynie licencjonowani detektywi mogą przetwarzać dane osobowe osób bez ich zgody. W każdym innym przypadku dowód nie zostanie dopuszczony przez sąd, i nawet jasno zaprezentowana wina partnera może nie być uznana.

Rozwód z powodu zdrady żony lub męża, to bardzo trudne i bolesne doświadczenie, dlatego do naszych klientów podchodzimy z wyczuciem i zrozumieniem. Oferujemy także wsparcie psychologiczne.