Ustalenia majątkowe prowadzone dla osób prywatnych

Ustalanie prawdziwego stanu majątkowego

W przypadku, gdy masz problem z ustaleniem prawdziwego majątku dłużnika, zbierasz materiał dowodowy na sprawę rozwodową lub dotyczącą podziału majątku, brakuje Ci dowodów do sądu aby otrzymywać wyższe alimenty, bądź niepokoi Cię nieproporcjonalny do oficjalnych zarobków wysoki standard życia osób z Twojego otoczenia, zweryfikujemy ich faktyczny stan majątkowy, źródła dochodów oraz bieżące zobowiązania i należności.

Pozyskiwanie informacji o dochodach i mieniu

W ramach tej usługi możemy pozyskać informacje o źródłach oraz wysokości dochodów z tytułu umów o pracę, prowadzenia własnej działalności gospodarczej bądź o innych źródłach utrzymania danej osoby, a także członków jej rodziny. Ustalimy, jakie nieruchomości i ruchomości posiada wskazana osoba oraz zbadamy ich historię i przepływy. Sprawdzimy również, jakie inne składniki majątkowe są w jej posiadaniu (akcje, obligacje, wierzytelności).

Skuteczne działanie w odnoszeniu do ukrytego majątku

Ustalenia majątkowe są niezwykle trudne i czasochłonne, szczególnie gdy osoba celowo i z premedytacją ukryła bądź próbuje ukryć swój majątek i nie ma możliwości określenia oficjalnych źródeł dochodów. Działanie na własną rękę jest w tym przypadku czasochłonne, obciążone ryzykiem przedwczesnego wykrycia działań. My działamy w sposób dyskretny i skuteczny, a zebrane w toku sprawy materiały mogą być wykorzystane w sądzie jako dowód.

Uwaga na Prawo i Licencjonowanych Detektywów

Pamiętaj! Tylko licencjonowani detektywi mogą przetwarzać dane osobowe osób bez ich zgody. W każdym innym przypadku dowód nie zostanie dopuszczony przez sąd.