LAMPART GROUP S.A.
WŁADZE I STRUKTURY

ZARZĄD

Robert Glinicki
----(Prezes Zarządu)
Wojciech Majer
----(Członek Zarządu)
Grażyna Biskupska
----(Rada Nadzorcza)
Maciej Woźniak
----(Rada Nadzorcza)
Mirosław Domański
----(Prokurent)

DANE SPÓŁKI

Lampart Group Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie (02-390),
ul. Grójecka 194/127
KRS: 0000504539
NIP: 521-366-93-04
REGON: 147194496
MSW: RD-40/2014
Kapitał zakładowy, w pełni opłacony:
100 000 zł.

STRUKTURA OP

Dyrektoriat
Operacyjny:

--Dział Gospodarczy
--Dział Kryminalny
--Dział Windykacji
--Dział Obyczajowy
--Dział Poszukiwań
--Operacje Specjalne

STRUKTURA CO

Dyrektoriat
Komercyjny:

--(CBO): Warszawa
--Biura Doradcze (16):
----Region Północ (4)
----Region Południe (4)
----Region Wschód (3)
----Region Zachód (5)


STRUKTURA LW

Dyrektoriat
Prawny:

--Dział Prawny
--Dział Rekomendacji i Analiz

STRUKTURA AD

Dyrektoriat
Finansowy:

--Dział Administracji
--Dział Księgowości

ZARZĄD

Robert
Glinicki

Prezes Zarządu
Specjalista ds. przestępstw gospodarczych i bezpieczeństwa w biznesie.

Wojciech
Majer

Członek Zarządu
Były dyrektor Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji.

Grażyna
Biskupska

Rada Nadzorcza
Była naczelnik Wydziału Terroru Kryminalnego Komendy Stołecznej Policji.

Maciej
Woźniak

Rada Nadzorcza
Były negocjator Sił Powietrznych NATO.

Mirosław
Domański

Prokurent
Były zastępca Dyrektora Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji.

Artur
Idzikowski

Lampart Security
Były oficer Wydziału Wywiadowczego PUMA Komendy Stołecznej Policji.