LAMPART GROUP S.A.
WŁADZE I STRUKTURY

ZARZĄD

Prezes Zarządu:
Robert Glinicki

Członek Zarządu:
Wojciech Majer

Rada Nadzorcza:
Grażyna Biskupska
Maciej Woźniak

Prokurent:
Adam Glinicki

DANE SPÓŁKI

Lampart Group S.A.
ul. Grójecka 194/127
02-390 Warszawa

KRS: 0000504539
NIP: 521-366-93-04
REGON: 147194496
MSW: RD-40/2014
MSW: RD-127/2020

Kapitał zakładowy w pełni opłacony: 100.000zł

STRUKTURA OP

Dyrektoriat Operacyjny:
◾Dział Gospodarczy
◾Dział Kryminalny
◾Dział Windykacji
◾Dział Obyczajowy
◾Dział Poszukiwań
◾Dział Techniczny

◾Operacje Specjalne:
    Krajowe
    (KOS/GI/SSR/LS)

STRUKTURA CO

Dyrektoriat Komercyjny:
◾Dział Marketingowy
◾Dział Handlowy:
  ◾Biuro Centralne
  ◾Centrale Doradcze:
     ◾Krajowe (17)
     ◾Zagraniczne (10)

◾Operacje Specjalne:
    Międzynarodowe
    (IT/MOS/INTERSOC)

STRUKTURA LW

Dyrektoriat Prawny:
◾Dział Prawny
◾Dział Rekomendacji i Analiz Prawnych

STRUKTURA FA

Dyrektoriat Finansowy:
◾Dział Administracji
◾Dział Księgowości

ZARZĄD I NAJWYŻSZA KADRA MANAGERSKA


DESKRYPCJA KOMPETENCJI I OSTATNICH STANOWISK FUNKCYJNYCH

Robert
Glinicki

Prezes Zarządu
Specjalista ds. Przestępstw Gospodarczych i Bezpieczeństwa w Biznesie.

Wojciech
Majer

Członek Zarządu
Dyrektor Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji.

Grażyna
Biskupska

Rada Nadzorcza
Naczelnik Wydziału Terroru Kryminalnego Komendy Stołecznej Policji.

Maciej
Woźniak

Rada Nadzorcza
Negocjator Sił Powietrznych NATO, Administrator Systemów IT Rządowej Agencji NCIA.

Wojciech
Brochwicz

Szef Rady Doradczej
Dyrektor Urzędu Ochrony Państwa, Doradca Prezesa Rady Ministrów, Podsekretarz Stanu w MSWiA.

Adam
Glinicki

Prokurent
Ekspert ds. zabezpieczeń pasywnych i produktów opancerzonych.