LAMPART GROUP SA: WŁADZE I STRUKTURY

ZARZĄD

Robert Glinicki
----(Prezes Zarządu)
Wojciech Majer
----(Członek Zarządu)
Grażyna Biskupska
----(Rada Nadzorcza)
Rafał Zygmunt
----(Rada Nadzorcza)
Maciej Woźniak
----(Rada Nadzorcza)
Mirosław Schossler
----(Członek Zarządu)

DANE SPÓŁKI

Lampart Group Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie (02-390),
ul. Grójecka 194/127
KRS: 0000504539
NIP: 521-366-93-04
REGON: 147194496
MSW: RD-40/2014
Kapitał zakładowy, w pełni opłacony:
100 000 zł.

STRUKTURA OP

Dyrektoriat
Operacyjny:

--Dział Gospodarczy
--Dział Kryminalny
--Dział Windykacji
--Dział Obyczajowy
--Dział Poszukiwań
--Dział Techniczny

STRUKTURA CO

Dyrektoriat
Komercyjny:

--(CBO): Warszawa
--Biura Doradcze (16):
----Region Północ (4)
----Region Południe (4)
----Region Wschód (3)
----Region Zachód (5)


STRUKTURA LW

Dyrektoriat
Prawny:

--Dział Prawny
--Dział Wsparcia i Analiz

STRUKTURA AD

Dyrektoriat
Finansowy:

--Dział Administracji
--Dział Księgowości