Czy dowody zgromadzone przez detektywa mają wartość w sądzie?

Gromadzenie materiałów dokumentujących zachowanie obserwowanych osób czy zbieranie informacji o przedsiębiorstwach należy do podstawowych zadań każdego detektywa. Niejednokrotnie jego zleceniodawcy są stronami w postępowaniu bądź przygotowują się do sądowej. W artykule wyjaśniamy, czy zebrane przez prywatnego detektywa materiały mogą stanowić dowody dla sądu.

Jakie materiały zbierają detektywi?

Licencjonowany detektyw to osoba uprawniona do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych oraz przekazywania ich zleceniodawcy. Pracownicy agencji detektywistycznych mogą obserwować, nagrywać czy fotografować osoby bez ich wiedzy i zgody. Nie mają jednak możliwości zakładania podsłuchów i lokalizatorów ani też dostępu do wykazu połączeń telefonicznych bądź operacji bankowych. Przy świadczeniu usług detektywistycznych dla firm najczęściej zbierane są informacje o obecnych lub przyszłych kontrahentach, np. dotyczące ich wiarygodności czy wypłacalności. Detektyw może też ustalić miejsce pobytu dłużnika i zająć się pozasądową windykacją należności.

Czy można wykorzystać zebrane przez detektywa dowody podczas sprawy sądowej?

Detektyw może gromadzić informacje na zlecenie swoich klientów, wszystkie prowadzone przez niego działania muszą być jednak zgodne z prawem. W wielu przypadkach uzyskane materiały są potrzebne np. do udowodnienia zdrady małżonka czy działania pracowników na szkodę firmy, w której są zatrudnieni. W podobnych sytuacjach dowody gromadzone są w celu przedstawienia podczas procesu sądowego. Podobnie jest, gdy zebrane materiały dotyczą udowodnienia niewinności osoby niesłusznie oskarżonej o popełnienie czynu zabronionego. Trzeba jednak pamiętać, że wszelkie dane muszą zostać pozyskane w sposób w pełni legalny, zatem działania najlepiej będzie zlecić sprawdzonej agencji zatrudniającej wyłącznie licencjonowanych detektywów.