świadek w sądzie
Informatyka śledcza

Czy detektyw może być wezwany na świadka?

Celem detektywa jest potwierdzenie i dostarczenie sprawdzonych informacji. Takie informacje potrzebne są osobom prywatnym i przedsiębiorcom, w różnych sytuacjach – do podjęcia dobrej decyzji biznesowej lub osobistej, dla bezpieczeństwa, w ramach toczącego się postępowania.

I właśnie w związku z postępowaniem – detektywi w każdej sprawie mogą być wezwani do sądu. Ich stawiennictwo jest na ogół obowiązkowe, ponieważ to oni dokonują czynności, o których mowa w sprawozdaniach dostarczanych klientowi. Wcześniej jednak należy rozwiązać kwestię tajemnicy zawodowej.

Jak wygląda spawa tajemnicy zawodowej w pracy adwokata?

Zgodnie z art. 12 Ustawy o usługach detektywistycznych detektyw jest obowiązany zachować w tajemnicy źródła informacji oraz okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość w trakcie uzyskiwania, przetwarzania i przekazywania informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowanych na podstawie umowy zawartej z klientem – także po jej ustaniu. Tajemnica detektywistyczna działa korzystnie dla klienta, ponieważ chroni go przed ujawnieniem informacji na temat okoliczności i wyników jego współpracy z agencją. Jako rękojmia zachowania najwyższej poufności, podobnie jak ma to miejsce w przypadku lekarzy, kancelarii prawnych, czy innych zawodów zaufania publicznego – obowiązuje na każdym etapie kontaktu klienta z agencją. Przykładowo, detektyw nie ujawni nie tylko informacji zebranych podczas świadczenia usług detektywistycznych, ale również tego, czego dowiedział się podczas pierwszych rozmów przez telefon, prowadzących do zawarcia umowy. Istnieją jednak pewne wyjątki.

Kiedy detektyw będzie mógł udzielić informacji organom?

W określonych sytuacjach także on będzie zobowiązany zeznawać – zgodnie z prawdą. Aby detektyw mógł udzielić jakichkolwiek informacji jakimkolwiek organom (np. sądowi, prokuraturze, policji), należy najpierw zwolnić go z tajemnicy zawodowej na podstawie art. 12 pkt. 3 Ustawy o usługach detektywistycznych. Takie zwolnienie następuje wyłącznie na zasadach określonych w Kodeksie postępowania karnego. Zgodnie z art. 180 tej ustawy, dla dobra wymiaru sprawiedliwości sąd lub prokurator może zwolnić detektywa od obowiązku zachowania tajemnicy detektywistycznej obejmującej źródła informacji oraz okoliczności sprawy, o których detektyw powziął wiadomość w trakcie wykonywania czynności detektywistycznych – jeżeli ustawy szczególne nie stanowią inaczej. Od postanowienia sądu o takim zwolnieniu przysługuje zażalenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *