Badanie wariografem

Czy wariograf faktycznie pozwala wykryć kłamstwo?

Czy wariograf faktycznie pozwala wykryć kłamstwo?

Wariograf jest urządzeniem pozwalającym rozpoznać reakcję badanej osoby na zadawane jej pytania. Narzędzie to chętnie wykorzystywane jest przez organy ścigania podczas zbierania dowodów potrzebnych do udowodnienia winy oskarżonym o popełnienie przestępstwa. Wariografy coraz chętniej stosowane są również przez skonfliktowane ze sobą podmioty niemogące dojść do porozumienia i przedstawiające odmienne punkty widzenia w danej sprawie. Czy…

Kiedy warto zdecydować się na badanie wariografem?

Kiedy warto zdecydować się na badanie wariografem?

Wariograf to specjalne urządzenie stosowane do badania reakcji na zadawane pytania, a przy tym sprawdzania prawdomówności osób składających zeznania w czasie postępowania sądowego. Wykrywacz kłamstw, jak potocznie określa się wariograf, coraz powszechniej wykorzystywany jest również w trakcie rozwiązywania sporów. W jakich konkretnych przypadkach warto zdecydować się na badanie wariografem?

Czy badanie wariografem przez biuro detektywistyczne może być dowodem w sądzie?

Czy badanie wariografem przez biuro detektywistyczne może być dowodem w sądzie?

Dowiedzenie prawdziwości niektórych faktów i oświadczeń składanych w trakcie procesu sądowego bywa bardzo trudne, zwłaszcza gdy można podejrzewać, że w interesie każdej ze stron jest przedstawienie tego samego zdarzenia w zupełnie innym świetle. Wykrywanie kłamstwa do dawna znajduje się w obszarze zainteresowania naukowców zajmujących się funkcjonowaniem ludzkiego umysłu, a także prawników, którzy na co dzień…

Badanie wariografem

Badanie wariografem, potocznie zwanym wykrywaczem kłamstw, pomaga ustalić prawdę w przypadku konfliktów rodzinnych (fałszywe pomówienia, podejrzenia o zdradę, oskarżenia o kradzież), podczas rozmów rekrutacyjnych na stanowiska kierownicze, w sprawach karnych oraz we wszelkich innych sytuacjach wymagających poznania prawdy. Według naukowych publikacji prawidłowo przeprowadzone badanie wariograficzne osiąga skuteczność nawet 98%. Badanie wykrywaczem kłamstw przeprowadzane jest przez…

Na czym polega badanie wariografem?

Na czym polega badanie wariografem?

Wokół badania wariografem narosło wiele mitów. Duży wpływ na ten stan rzeczy mają książki i filmy, których autorzy często prezentują wariograf jako cudowną maszynę, która z łatwością oddziela prawdę od kłamstwa. W rzeczywistości wygląda to jednak nieco inaczej. Jak działa standardowy wariograf i na czym polega badanie przeprowadzane z jego wykorzystaniem?