Ochrona osobista

Kiedy mamy do czynienia z zaginięciem i jakie kategorie wyróżniamy?

Kiedy mamy do czynienia z zaginięciem i jakie kategorie wyróżniamy?

Zgodnie z definicją, zaginięcie jest zdarzeniem, uniemożliwiającym ustalenie miejsca pobytu osoby fizycznej i zapewnienia ochrony jej zdrowia, życia lub wolności, wymagające udzielenia jej pomocy bądź jej odnalezienia. Definicja została określona w zarządzeniu Głównego Komendanta Policji z 2012 roku. Wokół zaginięć narosło wiele nieprawdziwych informacji, jak chociażby to, że zaginięcie można zgłosić dopiero po 24 godzinach….

Jakie zjawiska wymuszają potrzebę stosowania ochrony osobistej?

Jakie zjawiska wymuszają potrzebę stosowania ochrony osobistej?

Ochrona osobista to wszelkie działania mające na celu zadbanie o nietykalność, zdrowie i życie ochranianej osoby. Decydują się na nią przede wszystkim osoby rozpoznawalne, takie jak celebryci, sportowcy czy politycy, którzy są najbardziej narażeni na groźne sytuacje. Jakie zjawiska wymuszają potrzebę objęcia danej osoby ochroną osobistą?

Ochrona osobista

Ochrona osobista, zwana również ochroną prywatną czy ochroną osób, obejmuje wszelkie działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danej osobie. Można wyróżnić ochronę aktywną, polegającą na ochronie klienta przed faktycznymi działaniami osób trzecich, na przykład próbami zamachu, a także prewencję, czyli zapobieganie działaniom wymierzonym w chronioną osobę poprzez obecność pracowników ochrony w jej pobliżu oraz sprawdzanie…