Walka z wymiarem sprawiedliwości – czyli jak poradzić sobie z jej brakiem?

sędzia

Walka osoby prywatnej z wymiarem sprawiedliwości często nie jest łatwa. Skorumpowani funkcjonariusze publiczni czy układy pomiędzy sędziami a organami ścigania to przypadki, które niejednokrotnie decydują o losie osoby występującej jako strona w postępowaniu sądowym. Choć takie sytuacje ze sprawiedliwością nie mają zbyt wiele wspólnego, to niestety nadal nie są rzadkością. W walce z nieuczciwymi przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości mogą pomóc pracownicy agencji detektywistycznej. W jaki sposób detektywi pomagają pokrzywdzonym?

Czym jest wymiar sprawiedliwości?

Wymiar sprawiedliwości w Polsce stanowią sądy, w tym Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe. To zasada, która wynika jasno z Konstytucji RP. Do organów wymiaru sprawiedliwości często mylnie przypisywana jest również prokuratura. Nie jest to jednak prawdą, ponieważ prokurator, podobnie jak policja, to jeden z organów ścigania.

Co ważne, postępowanie sądowe przed organami wymiaru sprawiedliwości jest w naszym kraju co najmniej dwuinstancyjne. Oznacza to, że osoba fizyczna lub prawna, która nie zgadza się z wyrokiem orzeczonym przez sąd pierwszej instancji, może go zaskarżyć i się od niego odwołać do organu, który w hierarchii sądów zajmuje równe lub wyższe miejsce. Dotyczy to przede wszystkim spraw karnych, w których sądami pierwszej instancji są w Polsce sądy rejonowe oraz okręgowe. Do sądów drugiej instancji zaliczane są sądy okręgowe i apelacyjne.

Co zrobić, gdy w naszej sprawie sąd wydał niesprawiedliwy wyrok?

Wydanie wyroku przez sąd pierwszej instancji nie kończy postępowania w sprawie, w której stroną jest osoba prywatna. Jeśli pokrzywdzony nie zgadza się z orzeczeniem sądu i uważa, że podczas procesu doszło do nadużyć ze strony sędziego lub organów ścigania, to wyrok taki można zaskarżyć. Sposoby i termin na wniesienie zaskarżenia są określone przez sąd.

W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem będzie zatrudnienie rzetelnego i doświadczonego prawnika, radcy prawnego lub adwokata. Osoba ta zajmie się przygotowaniem zażalenia lub apelacji i reprezentowaniem pokrzywdzonego przed sądem drugiej instancji. Apelacja będzie skuteczna tylko w przypadku, gdy strona pokrzywdzona będzie w stanie udowodnić, że podczas trwania postępowania przed sądem pierwszej instancji doszło do istotnych nadużyć ze strony wymiaru sprawiedliwości.

Jak agencja detektywistyczna może pomóc w tej sytuacji?

Pracownicy agencji detektywistycznej Lampart pomagają w zbieraniu dowodów przeciwko skorumpowanemu funkcjonariuszowi publicznemu. Detektywi działają w porozumieniu z zatrudnionym przez klienta adwokatem. Często zdarza się również tak, że to kancelarie adwokackie są odpowiedzialne za zaangażowanie w sprawę detektywów.

Nasza praca zazwyczaj sprowadza się do obserwacji osób i mienia, przeprowadzania wywiadu środowiskowego w najbliższym otoczeniu sędziego lub prokuratora oraz poszukiwania informacji na temat ich przeszłości. Wspieramy również adwokatów i weryfikujemy zgodność z prawdą materiałów, na których opierał się sąd, wydając wyrok w pierwszej instancji.

Materiały zebrane w trakcie naszego śledztwa mogą posłużyć jako dowód w postępowaniu apelacyjnym przed sądem drugiej instancji. Współpraca osoby prywatnej z detektywem w tego typu sprawach to szansa na zmianę wyroku i wygranie walki z wymiarem sprawiedliwości.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *