Wykrywanie GPS w pojazdach

gps2

Czy nie masz wrażenia, że jesteś obserwowany…?

Bo inaczej jak wytłumaczyć to, że ktoś w podejrzany sposób nieustannie zna Twoją lokalizację…? Jak to jest, że osoba, którą podejrzewasz wie o każdym Twoim ruchu i doskonale wie, gdzie w danym momencie byłeś/byłaś w dniu wczorajszym, czy tydzień temu…?

Wykorzystanie lokalizatora GPS do bezprawnego pozyskiwania informacji na temat położenia osoby trzeciej jest przestępstwem, ściganym na wniosek pokrzywdzonego i ujętym w kodeksie karnym (art. 267 par. 3) „kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem lub oprogramowaniem podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Lokalizator GPS zamontowany na zewnątrz pod pojazdem.

Co lokalizator GPS o Tobie wie?

Wiele z urządzeń lokalizacyjnych dostępnych obecnie na rynku ma też ogrom dodatkowych funkcji, jak na przykład podsłuchu, czy rejestracji rozmów we wnętrzu, a nawet w pobliżu samochodu (w zależności od miejsca montażu i czułości mikrofonu). Pozostając więc w zasięgu takiego urządzenia, możemy nieświadomie ujawniać osobie trzeciej informacje na temat naszej lokalizacji, naszych rozmówców oraz treści odbytych z nimi rozmów.

Jak to działa?

Skuteczne wykrywanie urządzeń GPS wymaga znajomości jego działania oraz specjalistycznego sprzętu. Być może nie każdy zdaje sobie sprawę, ale taki lokalizator zwykle nie działa bez przerwy. Często posiada odpowiednie czujniki i działa jedynie wtedy, gdy samochód znajduje się w ruchu. Dzięki takiemu rozwiązaniu, lokalizator może pozostawać aktywny przez wiele tygodni, pomimo braku podłączenia do stałego źródła zasilania. Nie są, kiedy osoba montująca taki nadajnik nie ma wystarczającej wiedzy, a przede wszystkim ilości czasu, aby dopiąć urządzenie do instalacji elektrycznej pojazdu. A jeśli ma? To urządzenie takie wyposaża bezpośrednio w podłączenie pod stałe źródło zasilania (np. akumulator pojazdu). Wówczas, aż do wykrycia, lokalizator będzie działał nieustannie. Lokalizatory GPS działają głównie na falach radiowych (tak jak telefony komórkowe) i są możliwe do wykrycia jedynie w momencie logowania się do sieci lub systemu (wysyłania bądź odbierania sygnału). Detekcja takich urządzeń wymaga zatem albo odpowiedniej lokalizacji (tj. miejsca, w którym urządzenia pracujące na falach radiowych gubią zasięg, co wymusza na takim urządzeniu próbę ponownego połączenia się z siecią, która to próba jest przechwytywana przez aparaturę pomiarową), albo wymaga wykorzystania przez techników specjalistycznych zakłócaczy (tzw. ,,jammerów”), które wywołują taki sam efekt odcięcia od sieci wszystkich urządzeń znajdujących się w zasięgu. Samego ustalenia miejsca, w którym nadajnik został zamontowany dokonuje się następnie za pomocą bardzo czułych przyrządów pomiarowych, które pozwalają na przechwycenie emitowanego przez zakłócony nadajnik GPS sygnału. Stopień zaawansowania technologicznego operacji powoduje, iż największą rolę w poszukiwaniu takiego lokalizatora odgrywa doświadczenie i umiejętności zespołu techników zatrudnionych do wykrycia i zneutralizowania takiego nadajnika.

Jak to komuś udowodnić?

Decydując się na usługę wykrywania lokalizatora GPS pamiętaj, że dowód w postaci wykrytego i zabezpieczonego urządzenia może być uznany w sprawie przeciwko osobie, która bezprawnie dokonała takiego montażu. Bardzo często jednak samo wykrycie nadajnika nie wystarczy, ponieważ nie wiadomo na tym etapie komu przypisać sprawstwo. Na nadajniku nie jest przecież napisane ,,zamontowałem to ja – Jan Kowalski” – prawda? Właśnie dlatego agencja detektywistyczna może podejść do sprawy kompleksowo i poza wykryciem, neutralizacją i zabezpieczeniem urządzenia szpiegującego może przeprowadzić jego ekspertyzę i wskazać osobę, która urządzenie to zamontowała i wykorzystywała.

Jak ustalić kto zamontował lokalizator GPS?

Każdy nadajnik GPS komunikuje się z siecią i emituje do odbiorcy informacje na temat Twojej lokalizacji tylko dlatego, że jest wyposażony w kartę SIM – taką samą, jak telefony komórkowe. Nadajnik wykorzystuje jej zasoby w postaci:

1. Pakietów internetowych, pozwalających na wysyłanie informacji o Twoim położeniu bezpośrednio na skonfigurowany w urządzeniu adres e-mail lub dedykowaną platformę do obsługi urządzenia z poziomu przeglądarki internetowej

2. Pakietów połączeń/sms pozwalających na przesyłanie tych informacji drogą wiadomości tekstowych na skonfigurowany numer telefonu.

Agencja detektywistyczna, po demontażu urządzenia szpiegującego może poddać je ekspertyzie, demontując z niego wspomnianą kartę SIM i analizując na jaki numer telefonu, profil platformy internetowej czy adres e-mail informacje o Twoim położeniu były przez urządzenie wysyłane. Dzięki tym informacjom ujawnienie i dotarcie do sprawcy jest już tylko kwestią (krótkiego…) czasu.

Potrzebujesz pomocy?

Jeżeli masz podobny problem, wydaje Ci się, że ktoś Cię obserwuje lub w tajemniczych okolicznościach posiada wiedzę na temat tego gdzie i kiedy się znajdujesz, skontaktuj się z nami niezwłocznie i korzystając z naszej oferty uzyskaj natychmiastową pomoc w wykryciu urządzeń szpiegujących w Twoim aucie.

Podobne wpisy