Agencja detektywistyczna sposobem na nieuczciwą konkurencję

detektyw

Jednym z wielu zadań, przed którymi stają współczesne agencje detektywistyczne, jest poszukiwanie informacji w celu ochrony firmy przed nieuczciwą konkurencją ze strony innych podmiotów gospodarczych działających w podobnej branży. Detektywi podejmują liczne działania prowadzące do ustalenia, czy sposób prowadzenia biznesu przez wskazane przez klienta podmioty rynkowe jest zgodny z zasadami uczciwej konkurencji.

Czym jest uczciwa konkurencja?

Pomimo faktu, iż definicja uczciwej konkurencji nie została wyrażona wprost w Konstytucji RP, należy uznać ją za fundamentalną zasadę prawidłowego funkcjonowania ogółu społecznej gospodarki rynkowej. Zgodnie z postanowieniami Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej: Przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą na zasadach uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów konsumentów.

Przykłady nieuczciwej konkurencji

Nieuczciwa konkurencja stosowana przez niektórych przedsiębiorców powinna być eliminowana zgodnie z postanowieniami Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  Naruszanie zasad uczciwej konkurencji charakteryzuje się m.in.:

  • prowadzeniem działalności gospodarczej bez rejestracji,
  • naśladownictwem produktów,
  • nieuczciwą reklamą,
  • wykradaniem danych poufnych,
  • rozpowszechnianiem fałszywych informacji na temat konkurencyjnych firm.

Działania przedsiębiorców nieprzestrzegających zasad uczciwej konkurencji należy wykrywać, a następnie zgłaszać do odpowiednich sądów z roszczeniem zaniechania kontynuacji prowadzenia niedozwolonych praktyk.

W jaki sposób biuro detektywistyczne może pomóc w walce z nieuczciwą konkurencją?

Aby mieć szansę na dochodzenie swojej racji w trakcie postępowania sądowego trzeba dysponować odpowiednimi dowodami. W tym celu warto podjąć współpracę z agencją detektywistyczną, która zapewni firmie ochronę przed nieuczciwą konkurencją. Detektywi zajmują się m.in. ustaleniem faktów na temat działań konkurencyjnych podmiotów rynkowych i badaniem czy te działania zagrażają dobremu interesowi klienta. Nieuczciwej konkurencji nie należy lekceważyć, ponieważ może mieć to katastrofalne skutki dla firmy, która jest ofiarą nieetycznego postępowania ze strony konkurencyjnych podmiotów działających na rynku.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *