zaginione osoby
Poszukiwanie osób zaginionych

Agencja detektywistyczna sposobem na odnalezienie biologicznej rodziny

Jedną z podstawowych usług świadczonych przez biuro detektywistyczne Lampart jest poszukiwanie osób zaginionych. Do zadań detektywów należy szukanie zarówno osób, z którymi kontaktu nie ma od kilku dni czy tygodni, jak i takich, których ich klienci nie znają w ogóle. Podjęcie współpracy z agencją detektywistyczną to w wielu przypadkach jedyna szansa na odnalezienie biologicznej rodziny.

Poszukiwanie biologicznych rodziców przez adoptowane dziecko

Najpopularniejszym przypadkiem, z którym spotykają się pracownicy agencji detektywistycznej, jest chęć odnalezienia biologicznych rodziców przez dziecko, które w przeszłości zostało adoptowane i wychowywało się w rodzinie zastępczej. Osoba taka po uzyskaniu pełnoletności ma prawo otrzymać od sądu dokumenty, w których zawarte są jej dane personalne (imię i nazwisko, PESEL) sprzed adopcji.

Pierwszym krokiem w tej sytuacji jest zdobycie od rodziców adopcyjnych dokumentu nazywanego postanowieniem o przysposobieniu (adopcji). Z reguły znajduje się w nim numer aktu urodzenia dziecka, w którym zawarte są informacje na temat jego rodziców biologicznych. Znając ten numer detektywi, po uzyskaniu pełnomocnictwa lub w towarzystwie osoby zainteresowanej, udają się do urzędu stanu cywilnego właściwego dla jej miejsca urodzenia, w którym dostać można sygnaturę akt sprawy dotyczącej zrzeczenia się lub odebrania praw rodzicielskich rodzicom biologicznym dziecka. Sygnatura ta umożliwia dostęp do sądowych dokumentów zawierających dane dotyczące personaliów i adresu zamieszkania rodziców biologicznych oraz ewentualnego rodzeństwa adoptowanego dziecka.

Zdarzają się jednak przypadki, że osoba adoptowana ma dwa różne akty urodzenia. Drugi akt wystawiany jest w momencie adopcji. Rodzicami wskazanymi w dokumencie są wtedy rodzice adopcyjni. Jest to możliwe jedynie w sytuacji, gdy między adoptowanym dzieckiem a rodzicami adopcyjnymi dochodzi do przysposobienia całkowitego. W tego typu przypadkach pierwotny akt urodzenia nie jest udostępniany do wglądu osobie zainteresowanej uzyskaniem odpisu. Poszukiwanie rodziców biologicznych jest przez to zdecydowanie trudniejsze. Jedyną przesłanką mogącą świadczyć o tym, że dziecko zostało adoptowane, jest data wystawienia aktu urodzenia. Jeśli odbiega ona od faktycznej daty narodzin dziecka, to znak, że rodzice wymienieni w dokumencie mogą nie być biologiczną rodziną dziecka.

Zalety współpracy z biurem detektywistycznym

Poszukiwania biologicznych rodziców lub rodzeństwa na własną rękę to bardzo trudne zadanie. Wielokrotne wizyty w sądach i urzędach, a także przeszukiwanie rejestrów oraz innych dokumentów urzędowych pochłania wiele czasu i energii. Dużo prostszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy profesjonalnego biura detektywistycznego zajmującego się poszukiwaniem osób zaginionych. Poszukiwania prowadzone przez pracowników agencji detektywistycznej Lampart odbywają się w sposób dyskretny i przede wszystkim skuteczny. Wszystkie podjęte w trakcie realizacji zlecenia działania wykonywane są w porozumieniu z klientem. Współpraca oraz częste konsultacje są w tym przypadku niezwykle istotne. Materiały uzyskane od osoby poszukującej mogą okazać się bardzo pomocne w dotarciu do zaginionej rodziny.

Bardzo ważne są również umiejętnie przeprowadzane wywiady środowiskowe. Pozyskiwanie istotnych dla sprawy informacji o biologicznej rodzinie klienta od jej sąsiadów, znajomych czy krewnych to nieodłączny element akcji poszukiwawczej. Zazwyczaj potrzeba na to sporo czasu oraz zaangażowania dużej grupy ludzi. Działania prowadzone w pojedynkę nie mają najmniejszego sensu. Zdobyte podczas wieloletniej obecności na rynku kontakty oraz stosowanie sprawdzonych technik detektywistycznych pozwala dotrzeć do informacji niedostępnych dla osób szukających samodzielnie. Wszystko to sprawia, że pomoc specjalistów w trakcie poszukiwań biologicznej rodziny jest nieoceniona.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *