spadek
Informatyka śledcza

Jak ustrzec się przed odziedziczeniem długów?

Spadek dziedziczony po zmarłych rodzicach czy małżonku to nie zawsze tylko aktywa, czyli gotówka oraz różnego rodzaju dobra materialne mające wpływ na poprawę sytuacji finansowej spadkobiercy, ale także pasywa, w tym długi spadkodawcy. W jaki sposób ochronić się przed odziedziczeniem długów? Co zrobić, aby wierzytelność nie przeszła na spadkobiercę?

Czy można odrzucić spadek?

Spadek to ogół praw i obowiązków spadkodawcy, które w momencie jego śmierci przechodzą na jego następców prawnych, czyli spadkobierców. Wszystko odbywa się na zasadach dziedziczenia, które w Polsce może być albo testamentowe, albo ustawowe. W pierwszym przypadku osoba sporządzająca testament umieszcza w nim nazwiska osób, które po jej śmierci dziedziczą zarówno zgromadzony przez nią majątek, jak i zaciągnięte zobowiązania. Dziedziczenie ustawowe ma miejsce w przypadku braku testamentu lub jego nieważności. Czy mimo uwzględnienia w testamencie otrzymany spadek można odrzucić?

Osoba, która dowiedziała się, że została jednym ze spadkobierców, może złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku. Dokument z urzędowo poświadczonym podpisem trzeba dostarczyć do właściwego sądu lub notariusza. Co ważne, oświadczenie można złożyć również ustnie. Należy zrobić to w terminie sześciu miesięcy od śmierci spadkodawcy. Poza oświadczeniem o odrzuceniu spadku spadkobierca może złożyć deklarację o przyjęciu spadku bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (proste przyjęcie) lub z ograniczeniem odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza). Nieprzedstawienie żadnego z wymienionych oświadczeń w podanym terminie jest równoznaczne z faktem, iż spadkobierca przejmuje wszystkie prawa i obowiązki wraz z pełną odpowiedzialnością za długi spadkodawcy.

Jak pracownicy agencji detektywistycznej mogą pomóc w sprawach spadkowych?

W sytuacji, gdy spadkobierca nie złożył oświadczenia o odrzuceniu spadku jeszcze za życia spadkodawcy i w wyniku tego został obarczony długami zmarłego, warto podjąć współpracę z biurem detektywistycznym Lampart, którego pracownicy pomagają klientom w sprawach spadkowych. Detektywi zajmują się weryfikacją faktycznej wysokości długu. Doradzają również co zrobić, aby spłacania zobowiązań udało się uniknąć. Występują także w roli mediatorów pomiędzy spadkobiercą a wierzycielami spadkodawcy. Podjęcie współpracy z agencją detektywistyczną Lampart pozwala uniknąć nerwów oraz stresu związanego z koniecznością spłaty długów zaciągniętych przez spadkodawcę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *