Jak agencja detektywistyczna może pomóc w przypadku mobbingu i molestowania w pracy?

mobbing w pracy

Mobbing i molestowanie seksualne w miejscu pracy to duży problem, z którym boryka się wiele osób. W powszechnym przekonaniu zwykło się przyjmować, że dotyczy to wyłącznie kobiet, jednak płeć nie ma w tym przypadku znaczenia. Osoby postawione wyżej w hierarchii przedsiębiorstwa często wykorzystują swoje możliwości i prześladują niższych rangą. W jaki sposób przeciwdziałać mobbingowi i molestowaniu w pracy? Jak może pomóc w tym agencja detektywistyczna?

Czym jest mobbing?

Mobbing w miejscu pracy to wszystkie zachowania mające na celu prześladowanie, zastraszanie i nękanie psychiczne pracownika. Termin ten pochodzi od angielskiego czasownika „mob” oznaczającego „zaczepiać”. Pojęcie mobbingu zostało zdefiniowane w art. 943 § 2 Kodeksu pracy. Mobbing prowadzi najczęściej do poniżenia, ośmieszenia, zaniżenia samooceny lub odizolowania danej osoby od pozostałej grupy pracowników zatrudnionych w firmie. W przypadku mobbingu jednostka jest atakowana niemal codziennie (często publicznie) przez wiele miesięcy, co sprawia, że staje się bezradna. Istotnym w tym przypadku jest fakt, iż mobbingu nie musi dopuszczać się jedynie pracodawca, a może robić to także bezpośredni przełożony lub osoba znajdująca się na tym samym szczeblu zatrudnienia.

Mobbing a molestowanie seksualne – jakie są różnice?

Pojęcie mobbingu często utożsamia się z molestowaniem seksualnym. Nie są to jednak synonimy. Mobbing to uporczywe, długotrwałe i powtarzające się systematycznie nękanie lub zastraszanie w celu osiągnięcia określonych korzyści. Zachowania skierowane przeciwko jednej lub kilku osobom i przez nie niechciane, prowadzące do upokorzenia, poniżenia i cierpienia mogą być odbierane również jako molestowanie. Z tą jednak różnicą, że molestowanie nie musi być przewlekłym zjawiskiem. Nawet jednorazowy akt prowadzący do dyskryminacji konkretnej osoby może być odebrany jako molestowanie. Ofiar molestowania jednej osoby może być więcej, tymczasem mobbing zazwyczaj skierowany jest w stronę konkretnego pracownika. Przypadki mobbingu i molestowania rozpatrywane są więc na zupełnie innych zasadach.

Czy osoby molestowane mogą zgłosić się po pomoc do biura detektywistycznego?

Każda osoba dotknięta mobbingiem lub próbą molestowania może szukać pomocy wśród pracowników biura detektywistycznego Lampart. Zajmując się rozwiązywaniem spraw kryminalnych, detektywi pomagają w zbieraniu dowodów świadczących przeciwko osobie dopuszczającej się nieetycznego zachowania w miejscu pracy. Zgromadzone przez detektywów materiały mogą zostać użyte w trakcie postępowania sądowego. Dzięki temu osoba poszkodowana będzie mogła ubiegać się o odszkodowanie od sprawcy. Zarówno mobbing, jak i molestowanie seksualne jest przestępstwem, za które poza odszkodowaniem dla osoby pokrzywdzonej, grozi także kara pozbawienia wolności. Warto o tym pamiętać i dochodzić swoich praw poprzez współpracę z licencjonowanymi detektywami. Przestępcy nie powinni czuć się bezkarni!

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *