Jak ochronić się przed stalkingiem?

połączenie od nieznanego numeru

Stalking to termin pochodzący z języka angielskiego oznaczający „skradanie się”. W latach 80. XX wieku pojęcie to zyskało nowe, negatywne znaczenie w kontekście prześladowania osób znanych i rozpoznawalnych (aktorów, muzyków, sportowców) przez ich fanów, tzw. groupies. Obecnie stalking nie dotyczy już tylko gwiazd filmowych i celebrytów, a jest występującym powszechnie zjawiskiem społecznym. W jaki sposób można się przed nim chronić? Co robić, jeśli jesteśmy nękani przez osoby z naszego otoczenia?

Jakie są najczęstsze formy stalkingu?

Stalking to nękanie konkretnej osoby, poprzez wzbudzanie u niej poczucia niepewności, strachu i zagrożenia. Jest to jednak tylko ogólna definicja, która nie oddaje mnogości zachowań, do których mogą posuwać się stalkerzy. Wśród najczęściej występujących form nękania wyróżnia się:

  • publiczne rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na temat ofiary,
  • śledzenie i podglądanie dręczonej osoby,
  • szantaż emocjonalny,
  • groźby i głuche telefony,
  • wysyłanie obraźliwych wiadomości w formie SMS lub listów.

W jaki sposób bronić się przed uporczywym nękaniem?

Aby skutecznie bronić się przed działaniami stalkera, trzeba pamiętać o kilku istotnych informacjach. Przede wszystkim należy unikać publicznego udostępniania swoich danych osobowych, numeru telefonu czy adresu e-mail. Jest to ważne szczególnie w obecnych czasach powszechnego dostępu do Internetu, gdzie takie dane bardzo szybko mogą dostać się w niepowołane ręce. Należy odpowiednio zabezpieczyć wszystkie informacje o sobie udostępniane na portalach społecznościowych. Większość z nich ma możliwość ukrycia danych osobowych przed osobami nieznanymi danemu użytkownikowi.

Jeżeli jednak my lub osoba z naszego najbliższego otoczenia padła ofiarą stalkera, należy podjąć działania mające na celu zadbanie o własne bezpieczeństwo. Każdą zauważoną przez nas przesłankę, która może być odebrana jako stalking trzeba zgłaszać organom ścigania, czyli Policji lub Prokuraturze. Do wszczęcia postępowania potrzebne będą dowody – zapisane wiadomości z groźbami, rejestry telefoniczne, nagrane fragmenty rozmów lub zeznania świadków.

Pomoc w dostarczeniu materiałów dowodowych można uzyskać dzięki współpracy osoby prywatnej z detektywem. Pracownicy agencji detektywistycznych nie tylko udzielą cennych wskazówek osobie poszkodowanej, ale za jej zgodą zainstalują również podsłuch w jej telefonie oraz monitoring w okolicy jej domu. Dzięki temu złapanie stalkera na gorącym uczynku będzie znacznie prostsze.

Jakie kary grożą stalkerom?

Stalking to przestępstwo wymienione w artykule 190a. polskiego Kodeksu Karnego: Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Co więcej, jeżeli w wyniku uporczywego nękania ofiara targnie się na własne życie, sprawca może trafić do więzienia nawet na 12 lat.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *