Jakie zachowania drugiego rodzica mogą świadczyć o zamiarze uprowadzenia dziecka?

uprowadzenie rodzicielskie agencja detektywistyczna

Uprowadzenie dziecka to sytuacja, w której osoba nieuprawniona do opieki lub nadzoru nad małoletnim poniżej 15 roku życia bezprawnie zabiera go ze sobą. Różni się tym od porwania rodzicielskiego, że rodzic uprowadzający dziecko ma ograniczone prawa do opieki nad dzieckiem lub nie może decydować o tym, gdzie może ono przebywać. Uprowadzeniem jest również sytuacja, w której dziecko zostaje zabrane spod opieki rodzica, który wystąpił z wnioskiem o zabezpieczenie małoletniego przy nim na czas trwania postępowania rozwodowego. W takich sytuacjach niezwłocznej pomocy udzieli Ci agencja detektywistyczna.

Uprowadzenie dziecka jest przestępstwem ściganym z oskarżenia publicznego, za które grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Zazwyczaj przed uprowadzeniem dziecka drugi rodzic przejawia zachowania wskazujące na zamiar jego przeprowadzenia.

Czynniki zwiększające ryzyko uprowadzenia dziecka

Uprowadzenia rodzicielskie są nierzadko wynikiem niekorzystnych dla jednej ze stron postanowień postępowania rozwodowego. Rodzic o ograniczonej władzy rodzicielskiej lub całkowicie jej pozbawiony może zapowiadać, że uprowadzi dziecko. Nawet jeśli wydaje się, że nie mógłby być do tego zdolny, w żadnym wypadku nie można bagatelizować takich gróźb. Agencja detektywistyczna posiada specjalistyczny protokół działań w takich sytuacjach, a jej działania odbywają się niezwłocznie.

O zamiarze uprowadzenia może świadczyć również sposób wykonywania prawa do kontaktów z dzieckiem. Jeśli w przeszłości rodzicowi zdarzało się nadużywać tego prawa, na przykład przedłużając opiekę nad dzieckiem czy zabierając je na krótszy lub dłuższy wyjazd bez uzgodnienia tego z drugim rodzicem, może to świadczyć o tym, że taki rodzic będzie próbował zatrzymać dziecko przy sobie.

Ryzyko uprowadzenia małoletniego zwiększają także różnice kulturowe między byłymi współmałżonkami. Jeśli po rozwodzie jedno z dwojga rodziców wróciło do kraju, z którego pochodzi, może próbować wywieźć je do swojej ojczyzny. Najgłośniejsze tego typu sytuacje dotyczą obywateli krajów arabskich.

Co robić w przypadku uprowadzenia dziecka i jak pomoże Ci agencja detektywistyczna?

W sytuacji uprowadzenia dziecka natychmiast zgłoś ten fakt na policję. Nie musisz czekać 24 czy 48 godzin – to mity. Masz również prawo zwrócić się do właściwego sądu opiekuńczego z wnioskiem o odebranie dziecka. Warto natomiast niezwłocznie zdecydować się na skorzystanie z usług detektywistycznych. W zakres działalności naszej agencji wchodzą sprawy rodzinne oraz sprawy kryminalne, w tym uprowadzenia rodzicielskie. Po podjęciu zlecenia nasi pracownicy bezzwłocznie rozpoczną poszukiwania dziecka oraz udzielą wskazówek co należy zrobić krok po kroku. Nawiążemy współpracę z policją, przekazując jej zdobyte informacje w celu jak najszybszego rozwiązania sprawy. Nasza agencja detektywistyczna może pomóc również w przypadku porwania rodzicielskiego. Choć ze względu na to, że w takiej sytuacji drugiemu rodzicowi przysługuje pełnia praw rodzicielskich, nie jest to przestępstwo, nasi pracownicy mogą ustalić miejsce pobytu małoletniego, co pozwoli działać kuratorowi sądowemu.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *