Co może komornik? Czyli tam gdzie kończą się możliwości komornika, a zaczynają agencji detektywistycznej.

komornik pomoc agencji detektywistycznej

Dłużnicy są prawdziwą plagą. Jeżeli przypominanie o należności czy wysłanie przedsądowego wezwania do zapłaty nie przynosi skutków, sprawa kierowana jest najczęściej do sądu, który może wydać wyrok nakazujący egzekucję komorniczą, czyli zajęcie przez komornika majątku dłużnika na poczet spłaty jego należności wobec wierzyciela. Gdy taka procedura także nie przyniesie rezultatu, skorzystaj z pomocy agencji detektywistycznej.

Egzekucja komornicza rzadko jest jednak skuteczna – z wielu powodów. Często zdarza się, że dłużnik nie ma oficjalnie żadnego majątku. Choć nietrudno domyślić się, że ukrył go, na przykład przepisując na innego członka rodziny, w takiej sytuacji komornik ma związane ręce – stwierdza bezskuteczność egzekucji, umarzając postępowanie egzekucyjne.

Czy to koniec szans na odzyskanie należności? Niekoniecznie. Tam, gdzie kończą się możliwości komornika, mogą wkroczyć pracownicy agencji detektywistycznej. Na usługi detektywistyczne warto zdecydować się jeszcze przed wydaniem wyroku o egzekucji. Wówczas dłużnik nie będzie miał czasu na ukrycie majątku. Pracownicy naszej agencji zdobędą informacje o prawdziwym stanie finansów oraz miejscu pobytu i zatrudnienia dłużnika. Agencja nie ogranicza się nie tylko do ogólnodostępnych źródeł. Podejmuje się także wywiadu środowiskowego i majątkowego, wizji lokalnej i obserwacji. Po ustaleniu faktycznego stanu rzeczy może okazać się, że dłużnik jednak dysponuje majątkiem, z którego może spłacić zobowiązania.

Windykacja należności z pomocą agencji detektywistycznej

Alternatywą dla wkraczania na ścieżkę sądową i liczenia na skuteczność egzekucji komorniczej jest skorzystanie z usług windykacyjnych agencji detektywistycznej. Prowadzona przez nas windykacja należności ma na celu odzyskanie jak największej części długu w możliwie najkrótszym czasie. Przed podjęciem działań szczegółowo analizujemy wierzytelność, oceniając szansę jej odzyskania. Następnie wdrażamy właściwy proces windykacyjny, obejmujący wszelkiego rodzaju działania mające na celu spłatę długu. Działamy zarówno jeszcze przed skierowaniem sprawy do sądu, jak i po bezskutecznej egzekucji komorniczej. Na bieżąco informujemy o przebiegu procesu windykacyjnego oraz uzgadniamy z klientem wszystkie podejmowane czynności.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *