Obsługa nieruchomości

Obsługa nieruchomości

Obsługa nieruchomości obejmuje kompleksowe zarządzanie wspólnotą mieszkaniową. W jej zakres wchodzą trzy obszary. Pierwszym z nich jest obsługa techniczna, czyli kontrola stanu technicznego budynku, a także zlecanie i nadzór wszelkich kontroli wynikających z przepisów. Drugi to obsługa administracyjna, obejmująca między innymi nadzór i kontrolę nad utrzymaniem budynku i terenu wokół niego w należytym stanie czy dyscyplinowanie dłużników przy pomocy pism i upomnień. Trzecim jest obsługa finansowa, która uwzględnia przede wszystkim zarządzanie finansami oraz prowadzenie księgowości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *