Ochrona przed nieuczciwą konkurencją

Ochrona przed nieuczciwą konkurencją

Konkurencja między firmami jest korzystna dla uczestników rynku, jednak musi to być konkurencja uczciwa. Gdy jedna lub więcej firm w branży działa niezgodnie z prawem lub dobrymi obyczajami, na przykład bezprawnie wykorzystując informacje stanowiące tajemnicę innego przedsiębiorstwa, trzeba się bronić, decydując się na ochronę przed nieuczciwą konkurencją. Obejmuje ona takie czynności, jak ustalenie, czy działania konkurencji są niezgodne z prawem oraz czy zagrażają interesowi firmy, a także ustalenie, które osoby są odpowiedzialne za naruszenie zasad uczciwej konkurencji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *