DNA Test
Ekspertyzy i specjaliści

W jaki sposób agencja detektywistyczna może pomóc w ustaleniu ojcostwa lub pokrewieństwa?

Zakres usług profesjonalnych agencji detektywistycznych jest niezwykle szeroki. Bardzo często po pomoc do detektywów zgłaszają się osoby zainteresowane ustaleniem ojcostwa i sprawdzeniem pokrewieństwa w rodzinie. Pracownicy biura pomagają w przeprowadzeniu badań DNA pozwalających potwierdzić lub wykluczyć pokrewieństwo pomiędzy stronami. Próbki biologiczne są jednym z najrzadziej podważanych dowodów przedstawianych podczas postępowania sądowego.

Czym jest badanie DNA i jak się je przeprowadza?

Badanie DNA jest rodzajem specjalnego testu, w którym badane są próbki materiału genetycznego konkretnej osoby. Kwas deoksyrybonukleinowy (DNA) to wielocząsteczkowy organiczny związek chemiczny znajdujący się w organizmie każdej istoty żywej. DNA to unikalna cecha każdego człowieka. W ciągu całego ludzkiego życia nie zmienia się i nie zanika. Zapisane są w nim indywidualne informacje genetyczne pozwalające zidentyfikować daną osobę. Wykonanie badania daje również możliwość wykrycia zmian w kodzie genetycznym, co może przyczynić się do rozpoznania jednej z groźnych chorób mających wpływ na pogorszenie się stanu zdrowia badanego. Badanie DNA wykonuje się tylko raz w życiu. Jego wyniki są wiążące aż do śmierci osoby przeprowadzającej test.

Badanie DNA polega na pobraniu dwóch próbek materiału genetycznego od zainteresowanych stron. W przypadku chęci ustalenia ojcostwa są to próbki dziecka oraz mężczyzny, który chce potwierdzić lub wykluczyć pokrewieństwo. Warto podkreślić, że po zapłodnieniu dziecko otrzymuje nowe DNA dziedziczone w połowie po matce, a w drugiej połowie po ojcu. Zbadanie próbek pozwala ustalić profil genetyczny pobranego materiału oraz porównać go z danymi uzyskanymi z drugiej próbki. Jeśli profile są do siebie podobne, pokrewieństwo pomiędzy osobami jest potwierdzone.

Czy test DNA jest wiarygodny?

Laboratoryjnie przeprowadzany test DNA jest niezwykle wiarygodny. Jego czułość określana jest na poziomie ponad 99%. Badanie opiera się na analizie niezmiennego materiału nabywanego przez człowieka w momencie poczęcia. Na jego wynik nie mają wpływu czynniki zewnętrzne, w tym przebyte choroby, infekcje, zakażenia, stosowane używki czy aktualna dieta badanego. W przypadku testów DNA pomyłki zdarzają się niezwykle rzadko. Żadna inna metoda sprawdzania pokrewieństwa nie odznacza się tak dużą skutecznością. W związku z tym jest to najlepsze możliwe rozwiązanie pozwalające potwierdzić lub wykluczyć ojcostwo. Co więcej, wynik testu może zostać wykorzystany jako niezbity dowód w trakcie postępowania przed sądem.

Jaka jest w tym rola detektywów?

Mimo że pracownicy biura detektywistycznego Lampart nie zajmują się bezpośrednio przeprowadzaniem testów DNA, to współpraca z detektywami może okazać się bardzo ważna przy sprawach związanych z chęcią ustalenia pokrewieństwa. Detektywi pełnią funkcję pośredników pomiędzy klientem a pracownikami laboratorium. Zdobyte przez lata obecności na rynku kontakty w laboratoriach zajmujących się wykonywaniem badań DNA pozwalają znacznie skrócić cały proces przeprowadzania testów i późniejszego oczekiwania na wynik.

Pracownicy agencji detektywistycznej są całodobowym wsparciem dla osób chcących poznać swoich krewnych. Wszystko odbywa się w pełnej dyskrecji, tak ważnej dla tego typu spraw. Badania DNA wykonywane za pośrednictwem firmy detektywistycznej Lampart charakteryzują się wysokim stopniem pewności. Wyniki dostarczane są w najkrótszym możliwym terminie, a ich odczyt nie jest skomplikowany. W przypadku pojawienia się wszelkich niejasności detektywi zawsze chętnie służą radą i pomocą w prawidłowym zinterpretowaniu otrzymanych wyników.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *