Popkulturowa fikcja, czyli jak naprawdę działa agencja detektywistyczna

młody mężczyzna

Detektywi to bohaterowie wielu powieści oraz filmów kryminalnych. Postacie takie jak Sherlock Holmes, Herkules Poirot czy Auguste Dupin znane są wszystkim fanom kryminałów. Fikcyjni detektywi działają szybko i sprawnie, a wszystkie stawiane przed nimi zadania rozwiązują przy pomocy opanowanej do perfekcji zdolności dedukcji. Czy jednak aby na pewno jest to prawdziwy obraz pracy detektywów? Jak tak naprawdę działa agencja detektywistyczna? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w dalszej części artykułu. Zachęcamy do lektury.

Podstawa prawna działalności biura detektywistycznego

Z każdym rokiem w Polsce pojawia się coraz więcej biur detektywistycznych. Jeszcze kilkanaście lat temu licencję na świadczenie usług detektywistycznych posiadało w naszym kraju zaledwie kilkadziesiąt osób. Obecnie liczba ta wzrosła do kilkuset. Każdy licencjonowany detektyw jest zobowiązany do działania zgodnie z Ustawą o usługach detektywistycznych. To akt prawny określający zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych, prawa i obowiązki detektywów oraz zasady i tryb nabywania uprawnień do wykonywania usług detektywistycznych.

Detektywem w Polsce może być osoba, która posiada licencję detektywa. O wydanie licencji może ubiegać się każdy polski obywatel, który:

  • ukończył 21 lat,
  • posiada minimum średnie wykształcenie,
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  • jest zdolny do wykonywania zawodu detektywa i może udokumentować to stosownym orzeczeniem lekarskim,
  • nie jest skazany prawomocnym wyrokiem i nie jest toczone przeciwko niemu postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • w ciągu ostatnich 5 lat nie został zwolniony dyscyplinarnie z Policji lub innego urzędu administracji publicznej,
  • posiada pozytywną opinię komendanta powiatowego Policji właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania,
  • posiada dokument uprawniający go do pracy w zawodzie detektywa. Dokumentem tym jest potwierdzenie odbycia szkolenia w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

Czym zajmują się pracownicy firmy detektywistycznej?

Po pomoc do firmy detektywistycznej może zgłosić się praktycznie każda osoba. Detektywi pomagają zarówno klientom indywidualnym, jak i biznesowym. Pracownicy agencji detektywistycznej zajmują się sprawami kryminalnymi i rozwodowymi, sprawdzaniem wiarygodności osób, poszukiwaniem osób zaginionych, a także przeprowadzaniem wywiadów gospodarczych, windykacją należności czy ochroną przed nieuczciwą konkurencją. Ich praca w dużej mierze polega na obserwacji osób i mienia oraz pozyskiwaniu informacji o sprawdzanej osobie z ogólnodostępnych źródeł. Współcześni detektywi współpracują z licznymi instytucjami, w tym kancelariami komorniczymi, radcami prawnymi i kancelariami adwokackimi, firmami ubezpieczeniowymi oraz biurami księgowymi. Nierzadko również zdobywają ważne kontakty w mediach, dzięki czemu są w stanie nagłośnić daną sprawę i tym samym przyczynić się do jej szybszego rozwiązania.

Jak zatrudnić agencję detektywistyczną?

Pierwszym krokiem prowadzącym do zatrudnienia agencji detektywistycznej powinno być dokładne przeszukanie Internetu oraz przeczytanie opinii o wybranym biurze. Renomowane agencje posiadają wyłącznie pozytywne opinie i liczne rekomendacje od zadowolonych klientów, więc wybór w tej sytuacji nie powinien być trudny. Po wyborze konkretnej firmy należy się z nią skontaktować. Klienci biura detektywistycznego Lampart mogą skorzystać z formularza kontaktowego dostępnego na stronie lub zdecydować się na kontakt bezpośredni za pośrednictwem infolinii dostępnej przez 24 godziny na dobę. Po wstępnym przeanalizowaniu sprawy i przygotowaniu strategii rozwiązania problemu następuje kontakt twarzą w twarz w siedzibie agencji lub innym wybranym przez klienta miejscu.

Podobne wpisy