Kiedy warto skontaktować się z agencją detektywistyczną?

detektyw

Obecnie agencje detektywistyczne rozwiązują wiele spraw z rozmaitych obszarów. Współpracują również z różnymi klientami, zarówno osobami prywatnymi, jak i przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą. Praca współczesnych detektywów nie polega wyłącznie na obserwacji wskazanych osób i zbieraniu dowodów w postaci zdjęć, filmów czy nagrań głosowych. Czym jeszcze zajmują się detektywi? Kiedy warto skontaktować się z biurem detektywistycznym? Odpowiedzi na te pytania szukaj w dalszej części artykułu.

Usługi detektywistyczne dedykowane osobom prywatnym

Oferta usług detektywistycznych kierowana do osób prywatnych jest naprawdę szeroka. Klienci mogą zgłosić się do biura z niemal każdym problemem i, co najważniejsze, mogą być pewni, że zostaną wysłuchani. Detektywi zajmują się obserwacją osób oraz sprawdzaniem ich wiarygodności w celu weryfikacji, czy podejmowane przez nich działania są uczciwe w stosunku do partnera, rodzica lub współpracownika. Klienci firm detektywistycznych często zgłaszają się do nich z prośbą o pomoc w sprawach rozwodowych, postępowaniach spadkowych, mających związek z ustaleniem alimentów, czy opieką nad dziećmi. Pracownicy zatrudnieni w agencji zbierają dowody dotyczące zdrady czy innych nieuczciwych działań ze strony małżonka, które później mogą zostać wykorzystane podczas rozprawy przed sądem.

Współpraca osób prywatnych z detektywami dotyczy również spraw kryminalnych, w tym poszukiwania osób zaginionych. Porwania rodzicielskie, zaginięcia bliskich, chęć odnowienia kontaktów z przyjaciółmi sprzed lat to tylko kilka z licznych powodów, dla których klienci prywatni decydują się na kontakt z agencją detektywistyczną. We wszystkich tego typu sprawach bardzo ważny jest czas, dlatego należy pamiętać, by po pomoc do detektywów zgłosić się możliwie jak najszybciej. To niezwykle istotne w kontekście ustalenia przyczyny zaginięcia, opracowania właściwej strategii oraz podjęcia działań zmierzających do odnalezienia osoby zaginionej.

Usługi detektywistyczne dedykowane przedsiębiorcom

Równie często co osoby prywatne, klientami biur detektywistycznych są także przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą. Działając w porozumieniu z konkretną firmą, detektywi zajmują się weryfikacją kandydatów na objęcie danego stanowiska, w tym sprawdzeniem wiarygodności informacji wskazanych przez nich w życiorysie zawodowym oraz autentyczności przedstawionych dyplomów i świadectw. Detektywi kontrolują również obecnych pracowników zatrudnionych w firmie. Sprawdzają ich umiejętności i kompetencje w czasie pracy (usługa „sekretny klient”), zajmują się też kontrolą pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich.

Inną z usług realizowanych przez detektywów na zlecenie przedsiębiorców jest wywiad gospodarczy polegający na poszukiwaniu, przetwarzaniu oraz udostępnianiu ogólnodostępnych informacji na temat sytuacji prawnej i finansowej konkretnych podmiotów działających na rynku. Czynności te mają na celu wyeliminowanie potencjalnego ryzyka podpisania kontraktu z nierzetelnym kontrahentem oraz znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy wskazany przez klienta partner biznesowy jest godny zaufania. Detektywi prowadzą także szereg działań zmierzających do ochrony firmy klienta przed nieuczciwą konkurencją. Zajmują się też ustaleniami majątkowymi i windykacją należności od dłużników. Zatrudnienie biura detektywistycznego w wielu przypadkach ma istotny wpływ na rozwój firmy i umocnienie jej pozycji na rynku podobnych podmiotów gospodarczych.

Podobne wpisy