Nie daj się nabrać – jasnowidz nie jest dobrą alternatywą dla agencji detektywistycznej!

jasnowidz

Współpraca z organami ścigania, a następnie zatrudnienie agencji detektywistycznej to najpopularniejsze sposoby na rozwiązanie zagadki kryminalnej. Gdy konwencjonalne metody przez dłuższy czas nie przynoszą pożądanych efektów, niektóre osoby decydują się na zaangażowanie jasnowidza. W dzisiejszym artykule wyjaśnimy, dlaczego nie jest to dobra alternatywa dla biura detektywistycznego. Zapraszamy do lektury.

Czym jest jasnowidzenie?

Według definicji słownikowej jasnowidzenie jest zdolnością przepowiadania przyszłości oraz poznawania zjawisk niedostrzegalnych przy pomocy percepcji zmysłowej. Zjawisko to znane było już w starożytności. Umiejętnością kontaktu z istotami z innego wymiaru oraz przewidywaniem przyszłych wydarzeń obdarzane miały być osoby niezwykle. Z tego powodu jasnowidzenie uważane było za dar otrzymywany od Boga. Obecnie jest ono klasyfikowane jako jedno ze zjawisk paranormalnych, którego badaniem zajmują się liczni naukowcy związani z parapsychologią. Choć do tej pory nie przeprowadzono żadnego wiarygodnego eksperymentu naukowego potwierdzającego istnienie jasnowidzenia, od setek lat ludzie na wszystkich kontynentach wierzą w zdolności prorocze osób identyfikujących się jako jasnowidze.

W jaki sposób działają jasnowidze?

Z uwagi na fakt, że umiejętność przepowiadania przyszłości oraz pozazmysłowego postrzegania osób i zjawisk nie ma żadnego potwierdzenia w wiarygodnych źródłach naukowych, osoby określające siebie jako jasnowidze swojej wiedzy nie mogą opierać na zdolnościach parapsychologicznych (choć sami twierdzą inaczej). Wszelkie sukcesy osiągane przez jasnowidzów związane są z ich intuicją, znajomością ludzkiej psychiki, umiejętnością gromadzenia informacji i wyciągania z nich wniosków, a także wykorzystywania nadarzających się okazji. Nie mniej jednak w wielu przypadkach rzekomi jasnowidze to osoby ponadprzeciętnie inteligentne, które wiedzą, w jaki sposób zwiększyć wydajność swojego mózgu i właściwie spożytkować drzemiące w ludzkim umyśle nieograniczone pokłady intelektualnego potencjału.

Dlaczego zatrudnienie jasnowidza nie jest dobrą alternatywą dla współpracy z biurem detektywistycznym?

Większość działających współcześnie jasnowidzów całą swoją wiedzę opiera na wizjach pojawiających się podczas snu lub po kontakcie z osobą pokrzywdzoną albo należącą do niej rzeczą. Pomijając światopogląd, wierzenia oraz indywidualny punkt widzenia osoby współpracującej z jasnowidzem, nie ma żadnych podstaw do tego, aby wierzyć w informacje przedstawiane przez jasnowidzów doświadczających rzekomych wizji. Nie jest to więc żaden wartościowy materiał, przyczyniający się do rozwiązania spraw kryminalnych. Trzeba również podkreślić fakt, że w danej sprawie ilu jest jasnowidzów, tyle jest zupełnie innych i różnych od siebie koncepcji na rozwiązanie konkretnego problemu.

Zupełnie inaczej cała sprawa wygląda w przypadku zatrudnienia biura detektywistycznego. Profesjonalni detektywi wykorzystują łatwe do zweryfikowania narzędzia, dostarczając klientom „namacalne” materiały stanowiące dowód w konkretnym postępowaniu przed sądem. Tradycyjne techniki detektywistyczne mają zdecydowaną przewagę nad tymi niekonwencjonalnymi. Nie chodzi tu wyłącznie o jakość dostarczanych materiałów, ale także moc dowodową, której te przekazywane przez jasnowidzów zwyczajnie nie mają.

Podobne wpisy