Jak wygląda współpraca agencji detektywistycznej z policją?

sprawa kryminalna

Podczas wykonywania swoich codziennych obowiązków pracownicy agencji detektywistycznej współpracują z różnymi jednostkami. Zdobyte przez lata obecności na rynku kontakty w mediach czy kancelariach prawniczych i adwokackich pozwalają na zdobycie cennych informacji mogących przyczynić się do szybszego rozwiązania sprawy zgłaszanej przez klienta. Często zdarza się też tak, że biuro detektywistyczne współpracuje również z policją, mimo że oba podmioty mają odmienne uprawnienia.

Inna podstawa prawna obu działalności

Działalność agencji detektywistycznej oraz policji regulują odmienne przepisy prawa. Wszystkie biura detektywistyczne w Polsce działają w ramach Ustawy o Usługach Detektywistycznych, natomiast policja, jako jeden z organów ścigania, działa na podstawie Ustawy o Policji. Akt prawny z dnia 6 kwietnia 1990 roku reguluje organizację policji oraz zakres uprawnień tej służby mundurowej.

Należy pamiętać, że w każdym przypadku, gdy drogi obu tych podmiotów w trakcie prowadzenia dochodzenia krzyżują się, to policja zawsze stoi na pozycji uprzywilejowanej. Jest to o tyle istotne, że klient agencji detektywistycznej prowadzącej sprawę na jego zlecenie, musi jednocześnie złożyć zawiadomienie także na policji. W skrajnych przypadkach zaniechanie tego obowiązku może zakończyć się nawet pociągnięciem do odpowiedzialności karnej takiej osoby. Firmy detektywistyczne działające na prośbę klientów, w każdej zleconej im sprawie muszą podporządkowywać się poleceniom funkcjonariuszy policji.

Efektywna współpraca obu podmiotów korzyścią dla osoby poszkodowanej

Jako jeden z organów ścigania policja jest zobowiązana do wszczęcia postępowania z urzędu lub po otrzymaniu stosownego zgłoszenia. Inaczej jest w przypadku pracowników biura detektywistycznego, którzy rozpoczynają pracę na wyraźną prośbę klienta. Obowiązki tych podmiotów się jednak nie różnią. Oba muszą zrobić wszystko, aby daną sprawę doprowadzić do szczęśliwego zakończenia. Aby mieć na to szansę, niezbędna może okazać się ich efektywna współpraca. Policja często korzysta z wiedzy i doświadczenia detektywów, którzy w szybkim czasie są w stanie zdobyć ważne dla spraw kryminalnych materiały dowodowe. Co więcej, wskazówki przekazywane policji przez pracowników agencji detektywistycznej nierzadko okazują się kluczowe w kontekście pomyślnego zakończenia toczącego się postępowania.

Im więcej podmiotów zaangażuje się w daną sprawę, tym jest większa szansa, że będzie ona miała pozytywny finał. Z tego powodu do współpracy pomiędzy firmą detektywistyczną a policją powinno dochodzić jak najczęściej. Pomoc pracowników biura detektywistycznego jest w wielu przypadkach nieoceniona. Jest to o tyle ważne, że informatorom oraz osobom niechętnie współpracującym z organami ścigania, zdecydowanie łatwiej jest rozmawiać z detektywem niż funkcjonariuszem w mundurze. Poszukiwanie poszlak i materiałów mających związek z trwającym dochodzeniem jest dzięki temu znacznie prostsze.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *