Porwania rodzicielskie

Porwanie rodzicielskie jest przestępstwem polegającym na przetrzymywaniu bądź ukrywaniu dziecka przez jednego z rodziców bez wiedzy drugiego opiekuna. Zjawisko to jest w ostatnich latach coraz częściej spotykane. Do porwania rodzicielskiego dochodzi przeważnie w sytuacji burzliwego zakończenia związku, gdy jedno z rodziców, bojąc się o utratę kontaktów z dzieckiem, pod wpływem impulsu postanawia je porwać. Zdarza…

Oszustwa, kradzieże, wyłudzenia

Każdy z nas może paść ofiarą oszusta lub złodzieja – zarówno w świecie realnym, jak i wirtualnym. Postęp technologiczny ma liczne zalety, ale sprzyja również pojawianiu się coraz bardziej wyszukanych i skutecznych sposobów oszustw, kradzieży i wyłudzeń. Jeśli padłeś ofiarą przestępcy i nie wiesz, co robić, oprócz powiadomienia policji możesz skorzystać z pomocy agencji detektywistycznej….

Odzyskiwanie skradzionej tożsamości

Zjawisko kradzieży tożsamości jest coraz częściej spotykane. Polega ono na przywłaszczeniu danych osobowych innego człowieka – numeru PESEL, numeru dowodu, haseł, danych bankowych czy numerów kart kredytowych – i podszywanie się pod niego w celu uzyskania korzyści. Przestępca może wykorzystać skradzione dane do wzięcia pożyczki, zrobienia zakupów w sklepie internetowym, a nawet wynajęcia mieszkania. Odzyskiwanie…

Ochrona przed nieuczciwą konkurencją

Konkurencja między firmami jest korzystna dla uczestników rynku, jednak musi to być konkurencja uczciwa. Gdy jedna lub więcej firm w branży działa niezgodnie z prawem lub dobrymi obyczajami, na przykład bezprawnie wykorzystując informacje stanowiące tajemnicę innego przedsiębiorstwa, trzeba się bronić, decydując się na ochronę przed nieuczciwą konkurencją. Obejmuje ona takie czynności, jak ustalenie, czy działania…

Ochrona osobista

Ochrona osobista, zwana również ochroną prywatną czy ochroną osób, obejmuje wszelkie działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danej osobie. Można wyróżnić ochronę aktywną, polegającą na ochronie klienta przed faktycznymi działaniami osób trzecich, na przykład próbami zamachu, a także prewencję, czyli zapobieganie działaniom wymierzonym w chronioną osobę poprzez obecność pracowników ochrony w jej pobliżu oraz sprawdzanie…

Ochrona obiektowa

Ochrona obiektowa polega na stałej obecności pracowników ochrony w strzeżonym budynku. Zakres i forma ochrony każdorazowo ustalane są indywidualnie: pracownicy ochrony zapoznają się ze specyfikacją danego obiektu, identyfikują potencjalne zagrożenia, a następnie na podstawie zgromadzonych informacji opracowywany jest profil działań ochronnych. Ochronie mogą podlegać takie obiekty jak osiedla, wspólnoty mieszkaniowe, hale magazynowe, biura i wiele…

Obsługa prawna

Obsługa prawna obejmuje pomoc udzielaną klientom biznesowym oraz indywidualnym. Jeśli chodzi o klientów firmowych, obejmuje takie działania jak opiniowanie umów, udzielanie porad prawnych, sporządzanie różnego rodzaju umów, reprezentowanie klienta w kontaktach z dłużnikami czy windykację należności. Klienci prywatni mogą z kolei liczyć na wsparcie prawne oraz pełnomocnictwo adwokata lub radcy prawnego w sprawach cywilnych, karnych…

Obsługa nieruchomości

Obsługa nieruchomości obejmuje kompleksowe zarządzanie wspólnotą mieszkaniową. W jej zakres wchodzą trzy obszary. Pierwszym z nich jest obsługa techniczna, czyli kontrola stanu technicznego budynku, a także zlecanie i nadzór wszelkich kontroli wynikających z przepisów. Drugi to obsługa administracyjna, obejmująca między innymi nadzór i kontrolę nad utrzymaniem budynku i terenu wokół niego w należytym stanie czy…

Obserwacja osób i mienia

Obserwacja osób i mienia to jedna z podstawowych usług oferowanych przez agencje detektywistyczne. W przypadku klientów biznesowych ma ona najczęściej na celu ustalenie, czy pracownicy nie prowadzą szkodliwych działań wobec firmy. Jeśli chodzi o klientów prywatnych, pracownicy agencji detektywistycznej mogą sprawdzić, czy partner nas nie zdradza, czy uzyskuje dochód, o którym nam nie mówi, albo…

Informatyka śledcza

Informatyka śledcza jest dziedziną informatyki, której celem jest pozyskiwanie cyfrowych środków dowodowych przestępstw, oszust i nadużyć, mogących narazić na szkodę firmę, instytucję lub osobę prywatną. Działania informatyki śledczej obejmują badanie urządzeń elektronicznych oraz zbieranie i odzyskiwanie utraconych lub skasowanych danych. Odzyskane mogą być takie dane, jak wiadomości mailowe, zdjęcia i filmy z dysków i aparatów…