RODO a praca agencji detektywistycznej

RODO

Na potrzeby prowadzonego przez siebie śledztwa pracownicy agencji detektywistycznej poszukują i zdobywają informacje na temat obserwowanych przez siebie osób. Praca detektywa od zawsze wiąże się więc z koniecznością przetwarzania danych osobowych. Biura detektywistyczne muszą jednak przestrzegać przepisów prawnych związanych z ochroną osób w związku z przetwarzaniem ich danych. Jednym z takich przepisów jest RODO. Jaki wpływ na pracę detektywów ma to rozporządzenie? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w dalszej części artykułu. Zachęcamy do lektury.

Czym jest RODO?

RODO to ogólnie przyjęta nazwa Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dokument wydany przez Unię Europejską zawiera najważniejsze informacje na temat przetwarzania, wykorzystywania oraz przechowywania danych osobowych osób fizycznych. Znajdują się w nim również przepisy dotyczące swobodnego przepływu danych osobowych. Rozporządzenie jest wiążące dla wszystkich państw członkowskich UE, co oznacza, że wszystkie kraje muszą się do niego bezwzględnie stosować. Jego działanie nie może być ograniczone bądź wyłączone wolą któregoś z państw członkowskich.

W jaki sposób RODO ma wpływ na pracę detektywów?

Każdy pracownik biura detektywistycznego musi znać swoje prawa i obowiązki związane z ochroną danych osobowych zarówno swoich klientów, jak i obserwowanych przez siebie osób. Jest to niezwykle istotne w kontekście wykonywania pracy zgodnie z obowiązującym powszechnie prawem. Artykuł 28a. Ustawy o usługach detektywistycznych, czyli dokumentu regulującego pracę profesjonalnych detektywów, mówi, że osoba zatrudniona w agencji detektywistycznej może przetwarzać zdobyte podczas wykonywania czynności dane osobowe w zakresie realizacji konkretnej usługi detektywistycznej. Warunkiem jest podpisanie umowy o świadczenie jednej z oferowanych przez agencję detektywistyczną usług.

Według przepisów RODO biuro detektywistyczne z chwilą podpisania umowy staje się administratorem danych osobowych swojego klienta. Współpraca osoby prywatnej z detektywem oznacza także, że przetwarzanie danych może odbywać się bez zgody osób, których te dane dotyczą. W praktyce oznacza to, że pracownicy firmy detektywistycznej nie są zobligowani do informowania o fakcie przetwarzania danych wszystkich osób, które obserwują. Zgodnie z obowiązującym prawem detektywi mogą pozyskiwać informacje na temat osób trzecich bez ich wiedzy. Może odbywać się to jednak tylko w zakresie świadczonej usługi. Po zakończeniu obserwacji detektywi są zobowiązani do przekazania zleceniodawcy wszystkich zdobytych przez siebie materiałów.

Informacje zdobyte w trakcie śledztwa prowadzonego przez profesjonalnego detektywa mogą zostać wykorzystane w późniejszym postępowaniu sądowym jako dowód w sprawie. Materiały, w tym dane osobowe, mogą również zostać zniszczone, jeżeli zleceniodawca wyrazi taką chęć. Dane podlegają zniszczeniu w terminie 5 lat od momentu zakończenia usługi detektywistycznej. Zdarzają się też sytuacje, w których zleceniodawca prosi detektywa o przekazanie danych innemu podmiotowi zajmującemu się świadczeniem usług detektywistycznych. W takim przypadku dane są przekazywane z zachowaniem szeregu formalności związanych z ich ochroną.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *