Kontrola pracowników na zwolnieniach lekarskich przez agencję detektywistyczną

zwolnienie lekarskie

Każdy pracodawca ma prawo kontrolować, czy zatrudniani przez niego pracownicy korzystają ze zwolnień lekarskich zgodnie z zaleceniami. Sposób tej kontroli zależny jest wyłącznie od woli pracodawców. Bez żadnych obaw mogą oni skorzystać z pomocy agencji detektywistycznej świadczącej usługi z zakresu weryfikacji wiarygodności pracowników. Obserwacje prowadzone przez profesjonalnych detektywów bardzo często pomagają w identyfikacji nieuczciwych praktyk stosowanych przez zatrudnione w firmie osoby.

Podstawa prawna możliwości kontroli pracowników znajdujących się na L4

Zwolnienie lekarskie, nazywane potocznie L4, to wystawiany przez lekarza dokument usprawiedliwiający nieobecność w pracy osoby, która na skutek choroby, nie jest w stanie wykonywać swoich obowiązków służbowych przez wskazany na zwolnieniu czas. Znajdujący się na L4 pracownik powinien przestrzegać ścisłych zaleceń lekarza i nie przemęczać się, aby jak najszybciej odzyskać zdolność do pracy.

Pracodawcy mają możliwość sprawdzenia, czy zatrudniony przez nich pracownik rzeczywiście robi wszystko, by wrócić do pracy. Wynika to z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich. Rozporządzenie nie narzuca sposobów kontroli. Każdy z pracodawców może zająć się tym osobiście lub skorzystać z pomocy osób trzecich, w tym pracowników biura detektywistycznego.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy biura detektywistycznego?

W związku z tym, że przebywający na zwolnieniu lekarskim pracownik korzysta ze świadczeń finansowanych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (pobiera zasiłek chorobowy), nie może odmówić kontroli przeprowadzanej przez swojego pracodawcę. W wielu przypadkach kontrola ta polega na jednorazowej wizycie w miejscu zamieszkania pracownika. Bardzo często jednak okazuje się ona niewystarczająca. Pracownik może zostać o niej uprzedzony i mieć czas, by się odpowiednio przygotować. Aby mieć szansę na realną weryfikację tego, czy podczas pobytu na L4 pracownik rzeczywiście robi wszystko, by wrócić do pracy, warto zgłosić się do profesjonalnego biura detektywistycznego.

Poprzez obserwację wskazanej osoby detektywi są w stanie ustalić, czy narusza ona zasady zwolnienia lekarskiego. Sprawdzanie wiarygodności pracowników ma na celu identyfikację nieuczciwych praktyk, których może dopuszczać się osoba przebywająca na L4. Należy do nich zaliczyć m.in.: wykonywanie innej pracy zarobkowej, rozwój własnej działalności gospodarczej, wyjazd na urlop wypoczynkowy czy uprawianie sportu w przypadku udokumentowanych problemów z którąś z kończyn lub kręgosłupem. Materiały zebrane w trakcie śledztwa prowadzonego przez detektywów mogą zostać wykorzystane jako dowody stanowiące podstawę do zwolnienia pracownika albo dowody w postępowaniu sądowym toczonym przeciwko nieuczciwemu pracownikowi.

Podobne wpisy