Jak zdemaskować „alimenciarza” zatajającego majątek? Biuro detektywistyczne pomoże Ci rozwiązać taki problem.

biuro detektywistyczne alimenty

Egzekucja alimentów może nastąpić poprzez orzeczenie sądowe, ugodę lub umowę pisemną. Strony zobowiązane do płacenia alimentów na dziecko często zaniżają dochody z tytułu zatrudnienia, przepisują majątki na osoby trzecie lub stosują inne praktyki w celu ukazania swojej sytuacji majątkowej w gorszym świetle, niż jest to w rzeczywistości. Jak biuro detektywistyczne pomoże Ci poradzić sobie z takimi oszustami?

Postępowanie egzekucyjne

Jeśli osoba zobowiązana do płacenia alimentów nie wywiązuje się ze swojego obowiązku, należy złożyć wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego do komornika sądowego właściwego pod względem miejsca zamieszkania osoby uprawnionej do otrzymania swoich należności. Następstwem tego jest przeprowadzenie dochodzenia w celu ustalenia zarobków i stanu majątkowego dłużnika oraz jego miejsca zamieszkania. Czynności te mogą jednak nie przynieść rezultatów. Brak danych na temat prawdziwych informacji skutkuje złożeniem wniosku o wyjawienie majątku. Komornik może także wystąpić do Policji o wykonanie dochodzenia oraz złożyć wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o wpis dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych. W przypadku udanej egzekucji komornik będzie przekazywał osobie uprawnionej wyegzekwowane środki pieniężne.

Postępowanie karne

Często dochodzi do sytuacji, w których postępowanie egzekucyjne nie daje efektów, ponieważ dłużnik skutecznie ukrywa swój majątek. W przypadku uchylania się od wykonania obowiązku alimentacyjnego, jeśli łączna wysokość powstałych zaległości jest równowartością co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeśli opóźnienie świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, dłużnik podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. W takiej sytuacji można złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa w Prokuraturze Rejonowej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Wniosek składa osoba uprawniona do alimentów, organ pomocy społecznej lub organ podejmujący działania wobec dłużnika alimentacyjnego (np. komornik).

Zatrudnij biuro detektywistyczne

Dłużnicy w celu ukrycia majątku zatrudniają się za najniższą pensję krajową, pracują na czarno, dorabiają na boku, przypisują majątek na inne osoby, a nawet wyjeżdżają do innych krajów. Dochodzi do sytuacji, w której jeden z rodziców znika z życia dziecka i zostawia wszystko drugiemu rodzicowi. Możliwości organów państwowych są ograniczone przez przepisy, które wydłużają cały proces i przy tym często nie dają rezultatów. Zupełnie inaczej jest w przypadku detektywa, który specjalizuje się w dochodzeniu majątku dłużnika. Biuro detektywistyczne skutecznie uzyskuje informacje na temat rzeczywistego majątku i wynagrodzenia, a następnie dostarcza je Tobie lub komornikowi. Dopiero wtedy są dowody na to, by można było podjąć kolejne kroki. Detektywi często współpracują z prawnikami, a także z innymi jednostkami, co usprawnia różnego rodzaju działania. Mogą także pomóc w załatwianiu formalności związanych ze sprawą.

Podobne wpisy