weryfikacja pracownika
Weryfikacja pracowników

Czym jest tzw. background screening?

Procesy rekrutacyjne wywołują wiele emocji zarówno wśród ubiegających się o pracę, jak i pracodawców. Za każdym razem pojawia się niepewność i obawa o zasadność intencji obu stron. Brak zaufania do nowo poznanych osób sprawia, że często chcemy zweryfikować przedstawiane przez nich dane.

Takiej praktyce służy background screening, czyli działanie polegające na skontrolowaniu wiarygodności dokumentów oraz przefiltrowaniu danych o kandydatach ubiegających się o pracę. Weryfikacje pracowników na zlecenie pracodawców przeprowadzają podmioty zewnętrzne specjalizujące się w tego typu działaniach. Jednym z nich jest agencja detektywistyczna Lampart, która w dyskretny sposób sprawdza dane osób ubiegających się o pracę oraz weryfikuje poczynania zatrudnionych już pracowników np. w kontekście działań na rzecz konkurencji.

Na czym dokładnie polega background screening?

Background screening może dotyczyć wielu aspektów działalności. W zależności od zlecenia sprawdzane mogą być bardzo różne dane. Najczęściej weryfikacji poddawane są kwalifikacje zawodowe przedstawiane w CV. Pracodawcy, szukając potwierdzenia referencji lub wiarygodności uzyskanego wykształcenia sprawdzają absolwentów uczelni oraz ubiegają się o ocenę ich umiejętności wydaną przez poprzednie jednostki zatrudniające kandydatów. Poza tym kontroli podlegają również m.in. oświadczenia o niekaralności, historie zadłużeń oraz aktywności w mediach społecznościowych. Niektóre z wymienionych kwestii będących przedmiotem kontroli muszą wynikać z charakteru pracy i kandydatury na konkretne stanowisko. Tym samym np. weryfikacja karalności nie może zostać przeprowadzona przez wszystkich pracodawców, ale wyłącznie tych, którzy posiadają do tego stosowne, legalne podstawy np. takie jak placówki oświatowe.

Wszystkie te podlegające sprawdzeniu informacje dotyczą ingerencji w podlegające ochronie dane osobowe. Zgodnie z polskimi przepisami nikt bez zgody danej osoby nie może uzyskać dostępu do takich informacji. Ani potencjalny pracodawca, ani żaden inny podmiot zewnętrzny wykonujący to działanie na jego zlecenie nie ma prawa na weryfikację powyższych danych. Warunkiem przeprowadzenia background screeningu jest zatem uzyskanie pisemnej zgody kandydata wydanej w trakcie procesu rekrutacji. Oświadczenie musi jasno określać cel procedury oraz przedstawiać jednostkę, która dokonującą weryfikacji. Co więcej, uzyskane w ten sposób informacje nie powinny mieć wpływu na dalszy przebieg rekrutacji. W praktyce jednak bardzo często są podstawą do rozważania kandydatury w kolejnych etapach procesu zatrudnienia.

Przeprowadzenie background screeningu zazwyczaj pozwala wykryć istotne nieprawidłowości dotyczące np. fałszowania certyfikatów czy dyplomów jeszcze przed podjęciem decyzji o zatrudnieniu. Niemniej jednak pracodawcy korzystają z możliwości weryfikacyjnych także już po podpisaniu umowy o pracę. Wówczas ocenie podlegają np. działania na rzecz podmiotów konkurencyjnych czy aktywności w sieci działającej negatywnie na reputację firmy. Takie działania również muszą być poprzedzone bezpośrednią zgodą podmiotu podlegającego ocenie. RODO skutecznie chroni informacji o danych osobowych, za których nieprawidłowe rozpowszechnianie i udostępnianie grozi odpowiedzialność karna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *